niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Flora
Strona główna >> XXXVII Sesja Rady Miejskiej Kalisza

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Kalisza

Prezentujemy porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza

I.  Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

VI. Przyjęcie:
- sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016 (za okres 2015-2016),
- oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

VII. Informacja Prezydenta Miasta Kalisza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).

VIII. Odpowiedzi na interpelacje.
IX. Interpelacje.
X. Zapytania radnych.
XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XII. Zamknięcie obrad.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity