wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Noc trzy wieże
Strona główna >> Zapraszamy do oglądania relacji na żywo z XLIV Sesji Rady Miejskiej Kalisza

Zapraszamy do oglądania relacji na żywo z XLIV Sesji Rady Miejskiej Kalisza

W Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza trwa XLIV Sesja Rady Miejskiej Kalisza. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Porządek obrad:

XLIV Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 26 października 2017 roku o godz. 9.00

I.  Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
III. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza,
2. opinii o lokalizacji kasyna gry,
3. zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
4. zmiany uchwały o emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
5. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

VI. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2016 rok.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Zamknięcie obrad.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity