sobota, 26.05.2018 | Imieniny: Filipa, Pauliny
Flora
Strona główna >> Zmiany w komisjach Rady Miasta

Zmiany w komisjach Rady Miasta

Podczas LII Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 26 kwietnia 2018 r. uchwalono zmiany w zakresie wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza oraz ustalono ich skład osobowy.

Rada zadecydowała o odwołaniu Komisji Rewitalizacji.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Uchwałą z dnia 29 października 2015 r. Rada Miejska Kalisza zdecydowała o powołaniu Komisji Rewitalizacji, przyznając jej stosowne kompetencje w zakresie procesu rewitalizacji miasta Kalisza. Wobec uchwalenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza w ocenie Wnioskodawcy brak jest uzasadnienia utrzymywania odrębnej komisji, a zasadne jest przekazanie jej kompetencji Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.

Rada podjęła także uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego:

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza:
1) radny Sławomir Chrzanowski,
2) radny Eskan Darwich,
3) radny Paweł Gołębiak,
4) radny Dariusz Grodziński,
5) radny Radosław Kołaciński,
6) radny Jacek Konopka,
7) radny Adam Koszada.

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza:
1) radna Kamila Majewska,
2) radny Sławomir Chrzanowski,
3) radny Mirosław Gabrysiak,
4) radny Tomasz Grochowski,
5) radny Radosław Kołaciński,
6) radna Magdalena Spychalska,
7) radna Małgorzata Zarzycka,
8) radny Martin Zmuda.

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza:
1) radny Adam Koszada,
2) radna Kamila Majewska,
3) radny Grzegorz Chwiałkowski,
4) radny Eskan Darwich,
5) radny Paweł Gołębiak,
6) radny Dariusz Grodziński,
7) radny Edward Prus,
8) radny Tadeusz Skarżyński,
9) radny Krzysztof Ścisły,
10) radny Zbigniew Włodarek,
11) radna Małgorzata Zarzycka

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza:
1) radny Tomasz Grochowski,
2) radna Małgorzata Zarzycka,
3) radny Eskan Darwich,
4) radny Dariusz Grodziński,
5) radny Radosław Kołaciński,
6) radny Jacek Konopka,
7) radny Adam Koszada,
8) radna Magdalena Spychalska,
9) radny Dariusz Witoń
10) radny Martin Zmuda

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza:
1) radny Piotr Lisowski,
2) radny Grzegorz Chwiałkowski,
3) radny Eskan Darwich,
4) radny Mirosław Gabrysiak,
5) radny Tomasz Grochowski,
6) radny Jacek Konopka,
7) radna Jolanta Mancewicz,
8) radny Roman Piotrowski,
9) radny Krzysztof Ścisły,
10) radny Dariusz Witoń,
11) radny Zbigniew Włodarek,
12) radna Anna Zięba.

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza:
1) radny Roman Piotrowski,
2) radny Dariusz Witoń,
3) radny Paweł Gołębiak,
4) radny Tomasz Grochowski,
5) radny Piotr Lisowski,
6) radna Jolanta Mancewicz,
7) radny Stanisław Paraczyński,
8) radny Krzysztof Ścisły,
9) radny Zbigniew Włodarek,
10) radna Anna Zięba.

Ponadto RMK przyjęła wczoraj w drodze uchwały rezygnację radnego Dariusza Witonia z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.
W związku z wcześniejszym odwołaniem radnej Magdaleny Spychalskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zatwierdzono powołanie na tę funkcję radnego Jacka Konopki.
Zatwierdzono także odwołanie radnej Małgorzaty Zarzyckiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.

Oprac. Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity