środa, 21.03.2018 | Imieniny: Lubomira, Benedykta
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Zmiany w strukturze komórki organizacyjnej UM w Kaliszu

Zmiany w strukturze komórki organizacyjnej UM w Kaliszu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kaliszu - od 1 grudnia tego roku taką nazwę nosi komórka organizacyjna, odpowiedzialna za m.in. gospodarkę odpadami komunalnymi, zieleń miejską, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę wodno-ściekową oraz rolnictwo i leśnictwo.

Od 1 grudnia struktura wydziału wygląda następująco:

1) Naczelnik Wydziału;
2) Referat Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej:
a) Kierownik Referatu,
b) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
c) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ewidencji mienia Wydziału,
d) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody;

3) Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
a) Kierownik Referatu,
b) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony powietrza,
c) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska,
d) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki wodno – ściekowej,
e) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. eksploatacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
f) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa i leśnictwa;

4) Jednosobowe stanowisko pracy geologa powiatowego;
5) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ekonomicznych i budżetu;
6) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
7) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. administracyjnych.

Oprac. Tomasz Staszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity