wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Panorama domy
Strona główna >> Dla inwestorów >> Obsługa inwestora

Obsługa inwestora

 

Obsługa inwestora

Wydział Strategii i Rozwoju Biuro Obsługi Inwestora

 

Biuro Obsługi Inwestora w Wydziale Strategii i Rozwoju zapewnia kompleksową informację o warunkach i możliwościach inwestowania w Kaliszu oraz prawnym i gospodarczym otoczeniu inwestycyjnym.

Do zadań szczegółowych Biura należą między innymi:

 • prowadzenie i aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami oraz środowiskami naukowymi w zakresie rozwoju gospodarczego miasta,
 • udzielanie bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym, w sprawach administracyjnych należących do kompetencji urzędu,
 • przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz promocja gospodarcza miasta.

 

 

Miasto Kalisz poprzez działalność Biura Obsługi Inwestora wspiera realizację inwestycji we współpracy z dostawcami mediów, tj:
 

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.logo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
  w Kaliszu zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie techniczne, opiekę w rozwiązywaniu jego indywidualnych problemów i spełnieniu wymagań dla stosowanych technologii, przy zapewnieniu szybkiej ścieżki proceduralnej. PWiK przy pomocy Miasta zapewni równoległe doprowadzenie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla każdej nowo powstałej inwestycji.
   
 2. Energa Obrót S.A. logo firmy Energa
  zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie i opiekę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby uruchomienia przez niego przedsięwzięć. Dla Inwestorów Strefy Gospodarczej Dobrzec – Zachód Energa Obrót S.A. uruchomi specjalny cennik energii elektrycznej, zawierający promocyjne stawki opłat.
   
 3. Wielkopolski Oddział Obrotu Gazemlogo Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
  z siedzibą w Poznaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i  Gazownictwa SA w Warszawie zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie techniczne, opiekę w rozwiązywaniu jego indywidualnych problemów i spełnieniu wymagań dla stosownych technologii, przy zastosowaniu szybkiej ścieżki proceduralnej.

Jak uzyskać pomoc w Biurze Obsługi Inwestora:

Zgłoszenie potencjalnych inwestorów zainteresowanych lokowaniem inwestycji w Kaliszu odbywa się poprzez wypełnienie „Formularza zapytania o lokalizację inwestycji” ( w załączeniu).
Formularz wypełnia pracownik Biura na podstawie wywiadu z inwestorem lub potencjalny inwestor.
Na podstawie prawidłowego wypełnionego Formularza Biuro przedstawi ofertę inwestycją oraz wspomoże działania inwestycyjne.

grafika przedstawiająca przybory kreślarskieBaza prywatnych ofert inwestycyjnych:

Istnieje możliwość, zamieszania prywatnych OFERT INWESTYCYJNYCH znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Kalisza w serwisie internetowym www.kalisz.pl.

Oferty mogą dotyczyć zarówno nieruchomości gruntowych, jak i obiektów użytkowych. Usługa dostępna jest dla osób fizycznych i prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych. W celu zamieszczania oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Oferty Inwestycyjnej. Dokumenty dostępne są poniżej.

 

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestora
Wydział Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Kalisza
ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz, pok. 319
Tel. 62 765 43 38, e-mail: wsr@um.kalisz.pl

 


 grafika z wieżą ratuszową

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity