piątek, 25.05.2018 | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Panorama domy
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Aktualnosci >> e-rekrutacja do szkół i przedszkoli

e-rekrutacja do szkół i przedszkoli

W lutym rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli. Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.

Rekrutacja do przedszkoli.

Rekrutacja do szkół podstawowych.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

Na stronach znajdą się szczegółowe informatory o przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych objętych elektroniczną rekrutacją. Ponadto będzie możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół podstawowych.

Po wypełnieniu elektronicznym formularza należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

Przedszkola:
Rodzice, którzy chcą, aby dziecko pozostało w danym przedszkolu powinni od 5 do 16 lutego 2018 r. złożyć wypełnioną deklarację pozostania w swoim przedszkolu.

Rodzice, którzy nie składali deklaracji pozostania w przedszkolu i rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola powinni w terminie od 26 lutego do 9 marca 2018 r. złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola (oddziału zerowego), które wskazali Państwo w pierwszej kolejności dla swojego dziecka.

28 marca 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

9 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.

26 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

7 maja 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:

W naborze uczestniczy 14 przedszkoli publicznych (w tym Przedszkole „Mały Nazaret”), 11 szkół podstawowych i 11 przedszkoli niepublicznych.

Szkoły Podstawowe:
Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły podstawowej powinni w terminie od 26 lutego do 9 marca 2018 r. złożyć zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie szkoły.

28 marca 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

9 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej

26 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

7 maja 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Szkoły ponadgimnazjalne

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 14 do 30 maja 2018

15 do 19 czerwca 2018 będzie możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły 

22 do 25 czerwca 2018  uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

11 lipca 2018 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

do 19 lipca 2018  szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

20 lipca 2018  szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów
od 1 do 3 sierpnia 2018 rekrutacja uzupełniająca
24 sierpnia 2018 wywieszenie w placówkach listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

Terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego
Wniosek o przyjęcie powinien zostać złożony w terminie od 14 do 30 maja 2018 r.
7 czerwca 2018 r. godzina 16.00 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
Do 14 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyniku sprawdzianu kompetencji językowych
 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity