czwartek, 23.03.2017 | Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Flora
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Aktualnosci >> e-rekrutacja do szkół i przedszkoli

e-rekrutacja do szkół i przedszkoli

W marcu tego roku rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli. Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.

Rodzice będą mogli łatwo uzyskać informacje o wszystkich przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na stronach internetowych.

Rekrutacja do przedszkoli: https://przedszkola-kalisz.nabory.pl/
Rekrutacja do szkół podstawowych: https://sp-kalisz.nabory.pl/
Rekrutacja do gimnazjów: https://gimnazja-kalisz.nabory.pl/
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/

Na stronach znajdą się szczegółowe informatory o przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach objętych elektroniczną rekrutacją. Ponadto będzie istnieć możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do przedszkoli, oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów.

Po wypełnieniu elektronicznym istnieje konieczność wydrukowania dokumentów zgłoszeniowych, podpisania ich i dostarczenia do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

Przedszkola:

do 4 marca 2016 r. należy złożyć wypełnioną deklarację pozostania w swoim przedszkolu.

W terminie od 14 do 31 marca 2016 r. należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola (oddziału zerowego), które wskazali Państwo w pierwszej kolejności dla swojego dziecka.

20 kwietnia 2016 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

28 kwietnia 2016 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 4 do 6 maja 2016 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej

17 maja 2016 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

30 maja 2016 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz: 

W naborze uczestniczy 14 przedszkoli publicznych (w tym Przedszkole „Mały Nazaret”), 14 szkół podstawowych i 11 przedszkoli niepublicznych.

Planowana liczba miejsc w przedszkolach publicznych – 1300, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 400, w przedszkolach niepublicznych objętych rekrutacją elektroniczną – 2300, łącznie to 4000 miejsc wychowania przedszkolnego. W bieżącym roku szkolnym w rocznikach „przedszkolnych”, tj. dzieci zameldowanych w Kaliszu, urodzonych w latach 2009-2013 jest 3831. 

Szkoły Podstawowe

W terminie od 14 do 31 marca 2016 r. należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do szkoły podstawowej, którą wskazali Państwo dla swojego dziecka, w szczególności przez uczniów pragnących rozpocząć naukę w szkole pozaobwodowej. 

20 kwietnia 2016 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

28 kwietnia 2016 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 4 do 6 maja 2016 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej

17 maja 2016 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

30 maja 2016 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie u dyrektora szkoły. Podobnie dzieci urodzone w pierwszej połowie roku 2008, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie drugiej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie drugiej szkoły podstawowej.

Gimnazja

Rekrutacją elektroniczną objętych jest siedem gimnazjów publicznych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Do czterech gimnazjów: Nr 2 przy ul. Ciasnej 16, Nr 7 przy ulicy Karpackiej 3, Nr 9 przy ul. H. Sawickiej 22-24 i Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a dodatkowo prowadzona jest rekrutacja wstępna do klas sportowych, dwujęzycznych i integracyjnych. Szczegółowych informacji o kryteriach przyjęcia do tych klas udzielają szkoły.

 

Klasy sportowe i dwujęzyczne

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej i dwujęzycznej powinien zostać złożony w szkole w terminie od 4 do 18 maja 2016.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w klasach sportowych od 20 do 25 maja 2016

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych do 2 czerwca 2016

 

Klasy ogólnodostępne

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 23 maja do 10 czerwca 2016

od 24 do 28 czerwca 2016 uzupełnianie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu

8 lipca 2016 wywieszenie w placówkach listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 20 lipca 2016 szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu

22 lipca 2016 Szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

od 25 do 26 lipca 2016 rekrutacja uzupełniająca

do 18 sierpnia 2016 wywieszenie w placówkach listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej


Szkoły ponadgimnazjalne

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 23 maja do 10 czerwca 2016 

24 do 28 czerwca 2016  uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

8 lipca 2016 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

do 25 lipca 2016  szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 26 lipca 2016  szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

od 27 lipca do 1 sierpnia 2016 rekrutacja uzupełniająca

do 22 sierpnia 2016 wywieszenie w placówkach listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

Pod poniższym linkiem znajduje się poradnik dla rodziców "Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego" (kliknij).

Tomasz Staszczyk 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity