niedziela, 27.05.2018 | Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny
Panorama Prosna
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Azbest - użytkowanie i usuwanie azbestu

Azbest - użytkowanie i usuwanie azbestu

 

Akcja usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, będąca właścicielem (użytkownikiem) wyrobów zawierających azbest w celu ich usunięcia i unieszkodliwienia może złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kaliszu wniosek na realizację zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (plik do pobrania). Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wyszczególnionych we wniosku, tj.:
-  tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego usuwane będą  wyroby zawierające azbest,
-  zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem z obiektów budowlanych
   wyrobów zawierających  azbest,
-  kopia informacji o wyrobach zawierających azbest,
-  kopia zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest
   dokonanego w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu
    na 30 dni przed planowanym terminem wykonania zadania.

Zgłoszenie do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu nie dotyczy obiektów na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Wnioski przyjmowane są do dnia 30 września br.  Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia 31 października br. albo do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w tym roku. Przewiduje się kontynuację akcji w latach następnych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity