piątek, 26.05.2017 | Imieniny: Filipa, Pauliny

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Flora
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Sprawami ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa, oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, uzyskania poświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych i prawa do gruntu zajmuje się

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Główny Rynek 20
I piętro, pokoje od 29 do 35

tel. 62 7654 407

mail: wsrk@um.kalisz.pl

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz temat z menu po lewej stronie

Śmieci

- nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
- azbest - użytkowanie i usuwanie azbestu
- leki przeterminowane
- miejsce zagospodarowywania odpadów komunalnych
- odpady niebezpieczne
- odpady wielkogabarytowe
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- spot Ministerstwa Środowiska

Woda

- stan wody pitnej
- dotacja na przyłączenie do kanalizacji

Powietrze

- dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
lub pompa ciepła)

Program ochrony środowiska

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
ABCDEkologii346.88 KB
Segregacja odpadów406.86 KB
Spalanie śmieci494.32 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity