poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Panorama domy
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Odpady komunalne - nowe zasady odbierania odpadów

Odpady komunalne - nowe zasady odbierania odpadów

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016r. będą obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:
- 14,00 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie
- 21,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lutego 2015r. zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się już z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji.
 

Wywozem odpadów komunalnych zajmują się firmy:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. (sektor I)

Biuro: 
ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz&
tel.   62 767 23 30&
tel.   62 760 39 02&
fax.  62 764 22 96
 
Baza:
Niedźwiady 38, Żelazków 
tel.  62  760 29 03
fax. 62 760 29 01

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. (sektor II i III)
ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

Centrala:
tel. 62 767 50 18, 767 50 19, 767 99 10
fax. 62 767 99 26
Wydział Oczyszczania Miasta:
tel. 62 767 99 21
tel. 62 767 10 32
Biuro Obsługi Klienta:
tel. 62 767 99 24
 

Terminy odbioru odpadów: EKO, PUK.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Deklaracja pdf68.26 KB
Deklaracja 56 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity