niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Poziom recyklingu - informacja

Poziom recyklingu - informacja

Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Miasto Kalisz w ramach realizowania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udostępnia informacje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

1. Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia (surowce wtórne)  wynosił odpowiednio:
w 2012 r. - 10 %
w 2013 r. - 12 %
w 2014 r. - 14 %
w 2015 r. - 16 %
w 2016 r. - 18%

w 2017 r. - 20 %

2. Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosił odpowiednio:
w 2012 r. - 30 %.
w 2013 r. - 36 %
w 2014 r. - 38 %
w 2015 r. - 40 %
w 2016 r. - 42 %

w 2017 r. - 45 %

3. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił odpowiednio:
w 2012 r. - 75 %
w 2013 r. - 50 %
w 2014 r. - 50 %
w 2015 r. - 50 %
w 2016r. - 45 %

w 2017 r. - 45 %

Miasto Kalisz w latach 2012 - 2016 osiągnęło następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł odpowiednio:
w 2012 r. - 25,8 %
w 2013 r. - 26,3 %
w 2014 r. - 27,7 %
w 2015 r. - 20,5 %
w 2016r. - 26,07 %

w 2017 r. - 43,07 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł odpowiednio:
w 2012 r. - 99,9 %
w 2013 r. - 99,97 %
w 2014 r. - 99,8 %
w 2015 r. - 100,0 %
w 2016r. - 97,96 %

w 2017 r. - 100 %

3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł odpowiednio:
w 2012 r. - 41,9 %
w 2013 r. - 38,8 %
w 2014 r. - 32,2 %
w 2015 r. - 26,0 %
w 2016r. - 18,33 %

w 2017 r. - 12,62 %

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity