poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Noc trzy wieże
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Program ochrony środowiska

Program ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska kompleksowo odnosi się do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania w tym zakresie. W Programie omówiono najważniejsze problemy ochrony środowiska w mieście, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie. Istotną częścią Programu jest wykaz konkretnych przedsięwzięć proekologicznych wraz z propozycją źródeł ich finansowania. Opracowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Kalisz na lata 2011-2014 jest aktualizacją dokumentu przyjętego uchwałą Nr XXI/301/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r.w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu - na lata 2004-2011.

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według komponentów:

 •  Powietrze atmosferyczne
 •  Hałas
 •  Promieniowanie elektromagnetyczne
 •  Wody powierzchniowe i podziemne
 •  Powierzchnia ziemi i gleby
 •  Zasoby przyrody i zieleń miejska
 •  Lasy
 •  Poważne awarie
 •  Ochrona przeciwpowodziowa
 •  Edukacja ekologiczna
 • Zasadniczą misją Programu jest potrzeba
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity