poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Panorama Prosna
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Wysokość opłat

Wysokość opłat

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczą Państwo sami, w składanej deklaracji.

Rada Miejska Kalisza zdecydowała, że najkorzystniejszą metodą (czyli sposobem obliczenia wysokości opłaty) dla mieszkańców Kalisza będzie metoda opierająca się na liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość. Co to oznacza?

Wypełniając deklarację, muszą Państwo zdecydować czy chcą segregować odpady czy nie. Od tej decyzji zależy jaka STAWKA będzie Państwa obowiązywała w przeliczeniu na każdego mieszkańca.

Selektywne zbieranie jest niezwykle ważne, dlatego będzie „nagradzane” poprzez zastosowanie niższej stawki.

 

Jak obliczyć opłatę?

Liczbę osób zamieszkujących nieruchomość należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę i w ten sposób uzyskujemy miesięczną WYSOKOŚĆ OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeśli będą Państwo zbierać odpady w selektywny sposób to wysokość stawki wynosi 14,00 zł.

Jeśli nie będą Państwo zbierać odpadów selektywnie (czyli wszystkie odpady do jednego pojemnika na odpady zmieszane) to wysokość stawki wynosi 21,00 zł.

 

Jak płacić?

Każdy właścicel nieruchomości, który złożył deklarację na odbiór odpadów,  wraz z decyzja podatkową otrzymuje numer indywidualnego rachunku bankowego, dostarczany przez gońca Urzędu Miejskiego. Osoby nie posiadające jeszcze nadanego numeru rachunku, a chcące uiścic opłatę, mogą to zrobić na kilka sposobów:

- opłacając należność w kasie Urzędu Miejskiego (w Biurze Obsługi Intereasanta przy ul. T. Kościuszki lub w ratuszu) -   kasy akceptują płatność kartą

- dzwoniąc do Wydziału Finansoweg pod numer 62 765 43 91 w celu otrzymania numeru rachunku, jeśli z jakiegokolwiek powodu takowego nie otrzymali

- dokonując przelewu na ogólny numer rachunku dla gospodarki odpadami  03 1020 2212 0000 5202 0387 5515, podając w tytule przelewu swoje imię, nazwisko, adres nieruchomości i miesięcy, których zapłata dotyczy.

Powyższe zasady dotyczą tylko właścicieli nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych opłata za odbiór odpadów wliczona jest w czynsz, a osoby prowadzące działalność gospdarczą zawierają indywidualne umowy z wybranymi firmami.

Szczegółowe informacje na temat opłat mozna uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tel. 62 765 43 91

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity