niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Załatw sprawę - Urząd na skróty

Załatw sprawę - Urząd na skróty

Poradnik Interesanta  -  http://www.bip.kalisz.pl/poradnik/

Najczęściej  szukane sprawy:

„becikowe”  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/13

dodatki mieszkaniowe   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/91

wniosek o wydanie karty Rodzina 3+  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/418

dokumenty do odbioru:

 - dowód osobisty   http://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=2200&s=2230

 - prawo jazdy   http://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=2200&s=2210

 - stały dowód rejestracyjny  http://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=2200&s=2220

dowód osobisty    http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/270

dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/220

Informacja podatkowa  tel. 62 504 97 16

informacja publiczna – wniosek o udostępnienie    http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/196

karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/98

karta wędkarska i łowiectwa podwodnego  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/169

kasa  tel. 62 504 97 99

nieruchomości z zasobu gminy, powiatu i Skarbu Państwa  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/107

odpisy aktów stanu cywilnego   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/26

podatki i opłaty - Wydział Finansowy  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta/filter-28

pozwolenie na budowę http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/186

pozwolenie na rozbiórkę   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/187

prawo jazdy po egzaminie  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/255

prawo jazdy – wtórnik lub zmiana danych  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/256

rejestracja nowego pojazdu  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/232

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/111

przerejestrowanie pojazdu  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/236

rejestracja urodzeń  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/223

rejestracja zgonów  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/25

renta planistyczna   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/79

rozgraniczenie nieruchomości  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/81

ślub cywilny  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/19

ślub konkordatowy  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/20

szkolne stypendium socjalne   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/50

wpis do centralnej ewidencji działalności godpodarczej  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/262

wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/58

wpis do rejestru wyborców   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/276

wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/212

wymiana dowodu rejestracyjnego (zmiana nazwiska)  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/239

wyrejestrowanie pojazdu. http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/243

zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały/ czasowy   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/272

zamiana mieszkań http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/96

zasiłek rodzinny http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/12

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/268

zawiadomienie o zgromadzeniach publicznych http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/106

zezwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/105

zezwolenie na posiadanie psa rasy zaliczanej do agresywnych   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/168

zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/164

zgłoszenie sprzedaży/ darowizny pojazdu   http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/244

Złote Gody  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/24

zmiana imienia/ nazwiska  http://msip.kalisz.pl/msip/poradnik/index.php?underscore=/karta-podglad/30

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity