środa, 04.05.2016 | Imieniny: Moniki, Floriana, Wladyslawa

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Zapisz dziecko do szkoły - nabór elektroniczny

Zapisz dziecko do szkoły - nabór elektroniczny

Wkrótce rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli. Przy wykorzystaniu elektronicznego systemu dzieci będzie można zapisać do: publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Od 16 marca uruchomione zostaną zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych - kartę zgłoszenia będzie można złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.

Rodzice będą mogli łatwo uzyskać informacje o wszystkich przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na stronach internetowych:

- rekrutacja do przedszkoli: https://przedszkola-kalisz.nabory.pl/
- rekrutacja do szkół podstawowych: https://sp-kalisz.nabory.pl/
- rekrutacja do gimnazjów: https://gimnazja-kalisz.nabory.pl/
- rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/

Na stronach znajdą się szczegółowe informatory o przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach objętych elektroniczną rekrutacją. Ponadto, istnieć będzie możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do przedszkoli, oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów.

Jednak po wypełnieniu elektronicznym istnieje konieczność wydrukowania dokumentów zgłoszeniowych, podpisania ich i dostarczenia do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY :

Przedszkola:
W terminie od 16 do 31 marca 2015 r. należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola (oddziału zerowego), które zostało wskazane w pierwszej kolejności dla swojego dziecka.

Do 6 marca 2015 r. należy złożyć wypełnioną deklarację pozostania w swoim przedszkolu.

17 kwietnia 2015 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

28 kwietnia 2015 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pomiędzy 29 kwietnia a 5 maja 2015 r. będzie można wystąpić do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Od 15 do 18 czerwca 2015 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Szkoły Podstawowe:
W terminie od 16 do 31 marca 2015 r. należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do szkoły podstawowej wskazanej dla swojego dziecka, w szczególności przez uczniów pragnących rozpocząć naukę w szkole pozaobwodowej. 

17 kwietnia 2015 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich uczniów przyjętych.

Gimnazja:

Rekrutacją elektroniczną objętych jest siedem gimnazjów publicznych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Do czterech gimnazjów: Nr 2 przy ul. Ciasnej 16, Nr 7 przy ulicy Karpackiej 3, Nr 9 przy ul. H. Sawickiej 22-24 i Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a dodatkowo prowadzona jest rekrutacja wstępna do klas sportowych, dwujęzycznych i integracyjnych. Szczegółowych informacji o kryteriach przyjęcia do tych klas udzielają szkoły.

Podanie o przyjęcie powinno zostać złożone w szkole pierwszego wyboru w terminie od 27 kwietnia do 15 maja 2015 r. 

2 lipca 2015 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich uczniów zakwalifikowanych.

do 3 lipca 2015 r. szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (dotyczy uczniów poza obwodowych).

6 lipca 2015 r.  szkoły ogłaszają listy przyjętych.

Szkoły ponadgimnazjalne:

od 11 maja do 2 czerwca 2015r. szkoły przyjmują podania.

od 11 maja do 24 czerwca 2015 r.  szkoły przyjmują podania ze zmienioną listą preferencji.

od 26 do 30 czerwca 2015 r. szkoły przyjmują kopie świadectw.

3 lipca 2015 r. szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych kandydatów.

od 3 do 7 lipca 2015 r.  szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8 lipca 2015 r. szkoły ogłaszają listy przyjętych.

 

Dodała: Anna Błaszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity