piątek, 06.03.2015 | Imieniny: Rózy, Jordana, Agnieszki

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Zapisz dziecko do szkoły - nabór elektroniczny

Zapisz dziecko do szkoły - nabór elektroniczny

Rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli. Przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacja odbędzie się do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.

Rodzice będą mogli łatwo uzyskać informacje o wszystkich przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na stronach internetowych

Rekrutacja do przedszkoli: https://przedszkola-kalisz.nabory.pl/
Rekrutacja do szkół podstawowych: https://sp-kalisz.nabory.pl/
Rekrutacja do gimnazjów: https://gimnazja-kalisz.nabory.pl/
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/

Na stronach znajdą się już szczegółowe informatory o przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach objętych elektroniczną rekrutacją. Ponadto istnieć będzie możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do przedszkoli, oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów.
Jednak po wypełnieniu elektronicznym istnieje konieczność wydrukowania dokumentów zgłoszeniowych, podpisania ich i dostarczenia do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.
 
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Przedszkola
W terminie od 17 do 31 marca 2014 r. należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola (oddziału zerowego), które wskazali Państwo w pierwszej kolejności dla swojego dziecka.
do 10 marca 2014 r. składają Państwo wypełnioną deklarację pozostania w swoim przedszkolu.
17 kwietnia 2014 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
28 kwietnia 2014 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Pomiędzy 29 kwietnia a 5 maja 2014 r. będzie można wystąpić do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
od 21 do 28 maja 2014 r. rekrutacja uzupełniająca

Szkoły Podstawowe
W terminie od 17 do 31 marca 2014 r. należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do szkoły podstawowej, którą wskazali Państwo dla swojego dziecka,  w szczególności przez uczniów pragnących rozpocząć naukę w szkole pozaobwodowej.  
17 kwietnia 2014 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich uczniów przyjętych.

Gimnazja
Rekrutacją elektroniczną objętych jest siedem gimnazjów publicznych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Do czterech gimnazjów: Nr 2 przy ul. Ciasnej 16, Nr 7 na ulicy Karpackiej 3, Nr 9 na ul. H. Sawickiej 22-24 i Nr 10 na ul. Podmiejskiej 9a dodatkowo prowadzona jest rekrutacja wstępna do klas sportowych, dwujęzycznych i integracyjnych. Szczegółowych informacji o kryteriach przyjęcia do tych klas udzielają szkoły.
Podanie o przyjęcie powinno zostać złożone w szkole pierwszego wyboru w terminie od 3 marca do 17 maja 2014 r. w szczególności przez uczniów pragnących rozpocząć naukę w szkole pozaobwodowej.  

7 lipca 2014 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich uczniów przyjętych.

Szkoły ponadgimnazjalne

19 maja do 3 czerwca 2014  Szkoły przyjmują podania
19 maja do 24 czerwca 2014   Szkoły przyjmują podania ze zmienioną listą preferencji
27 czerwca do 1 lipca 2014  Szkoły przyjmują kopie świadectw
3 lipca 2014  Szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych kandydatów
3 do 7  lipca 2014   Szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
8 lipca 2014   Szkoły ogłaszają listy przyjętych

Dodała A. Tomaszewska

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity