piątek, 25.05.2018 | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Kaliski senior

Kaliski senior

Szanowne Seniorki, Szanowni Seniorzy, 

Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców naszego miasta mających powyżej 60 roku życia. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany demograficzne, konieczne staje się zintensyfikowanie działań poprawiających komunikację pomiędzy samorządem a lokalnym środowiskiem seniorów. Od Szanownych Pań i Panów zależeć może, jak ma kształtować się rzeczywistość, jakie działania władz miasta należałoby poprawić, przyspieszyć czy też uruchomić – tak, aby przeżywanie codzienności było przyjemne, w szerokim tego słowa rozumieniu  i w poczuciu  bezpieczeństwa, że trudne problemy wynikające ze „starszeństwa” są do rozwiązania. Nieodzownym  było  powołanie  Rady Seniorów, która przy aktywnym udziale Pań i Panów gwarantować będzie partycypację, tj. włączenie seniorów w życie społeczne, w działania, które mają zaspakajać potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.                Oczekujemy na kontakt Państwa z Kaliską Radą Seniorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity