wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Flora
Strona główna >> NGO >> Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym wspólnoty samorządowej, stanowiącym platformę współpracy między sektorem pozarządowym i publicznym. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. W skład Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 19 osób: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych podczas konwencji wyborczej, 4 radnych Rady Miasta Kalisza oraz 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta.

Skład Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - I kadencja
(kadencja 2014 – 2016)

1. Marcin Balcerzak   (NGO)
2. Grzegorz Chwiałkowski (NGO)
3. Andrzej Górski   (NGO)  - przewodniczący Rady
4. Marek Jackowski   (NGO)
5. Ryszard Jezierski   (PMK)
6. Tomasz Jeżyk    (NGO)
7. Bożena Juszczak   (NGO)
8. Ewelina Knajdek-Marcinowska (NGO)
9. Kamila Majewska  (RMK)
10. Jolanta Mancewicz   (RMK)
11. Halina Marcinkowska  (NGO)  - wiceprzewodnicząca Rady
12. Monika Otrębska-Juszczak  (PMK)
13. Barbara Paszkiewicz   (NGO)  - sekretarz Rady
14. Edward Prus   (RMK)
15. Janusz Sibiński   (PMK)
16. Tadeusz Skarżyński  (RMK)
17. Jerzy Szukalski   (NGO)
18. Marzena Ścisła   (PMK)
19. Mariusz Witczak   (PMK)

NGO – przedstawiciele organizacji pozarządowych
RMK – przedstawiciele Rady Miasta Kalisza
PMK – przedstawiciele Prezydenta Miasta Kalisza

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 120 lub 102

Skład Kaliskiej Rady Pożytku Publicznego - II kadencja

(kadencja 2016 - 2019) powołany Zarządzeniem Nr 231/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016r. z późniejszymi zmianami:

1. Piotr Błaszczyk (NGO)

2. Urszula Bogaczyk (PMK)

3. Mirosław Gabrysiak (RMK)

4. Krzysztof Galant (NGO)

5.Wiesław Grochowina (NGO)

6. Dariusz Grodziński (RMK)

7. Tomasz Jeżyk (NGO) - przewodniczący Rady

8.Krzysztof Jurek (PMK)

9.Aleksandra Kiermasz (NGO)

10. Katarzyna Kozłowska (NGO)

11. Halina Hila Marcinkowska (NGO) - wiceprzewodnicząca Rady

12. Małgorzata Mikołajczyk (PMK) - sekretarz Rady

13. Marek Nawrocki (NGO)

14. Lidia Plajzer (PMK)

15. Janusz Sibiński (PMK)

16. Tadeusz Skarżyński (RMK)

17. Krzysztof Ścisły (RMK)

18. Michał Werbliński (NGO)

19. Barbara Wrzesińska (NGO)

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity