środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> O mieście >> Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

W trakcie realizacji
Rozpoczęcie projektu Nazwa projektu
26.11.2008 Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu
01.03.2014 JUNIOR – Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Niepełnosprawnych
01.03.2016 50 plus
18.04.2016 Remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12
01.07.2016 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza
01.07.2016 Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu (ul. Warszawska 93a)
01.08.2016 Modernizacja infrastruktury sportowej Miasta Kalisza" (boisk oraz kortów tenisowych)
01.09.2016 Dotacja z rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
01.09.2016 Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
01.10.2016 Zawodowa reaktywacja
01.01.2017 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością
Zrealizowany
Rozpoczęcie projektu Nazwa projektu
15.06.1015 Dojrzali na rynku pracy
01.01.2003 Kalisz mówi TAK (Phare 2001)
01.06.2003 Międzynarodowy festiwal - razem teraz (Town Twinning)
01.01.2004 Projekt WODA (Agencja Współpracy Międzynarodowej Związku Miast Holenderskich)
01.09.2004 Międzynarodowa Konferencja Samorządowa (Town Twinning)
15.09.2004 Stypendia dla studentów miasta Kalisz (Europejski Fundusz Społeczny
30.09.2004 Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu (Europejski Fundusz Społeczny)
01.01.2005 Badanie sektora handlu i usług w Kaliszu (6 Program Ramowy Unii Europejskiej)
01.01.2005 CIT-U-M (URBACT)
01.01.2005 MO.DI. (INTERREG III)
01.07.2005 Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kalisza (Europejski Fundusz Społeczny)
01.07.2005 Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników - miarą sukcesu Kalisza w Europie
15.09.2005 Kalisz dla studentów (Europejski Fundusz Społeczny)
30.09.2005 Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego
01.09.2006 Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu (Europejski Fundusz Społeczny)
15.09.2006 Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza (Europejski Fundusz Społeczny)
23.04.2007 Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii
27.06.2007 Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)
01.04.2008 Dobry start – lepsze jutro
01.05.2008 Wysoka jakość gwarancją sukcesu
01.09.2008 Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I
31.10.2008 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza
22.04.2009 Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
04.06.2009 Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie- Kalisia 18,5
05.06.2009 Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu
02.09.2009 System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce
01.10.2009 Profesjonalni
01.10.2009 Wyprawa po bursztyn
01.11.2009 Migracja: budowa mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami
26.02.2010 Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego- szansą rozwoju Miasta Kalisza
01.03.2010 Trzecia Młodość - inicjatywa, wyzwania, integracja
01.05.2010 Kaliski rynek pracy - szanse i zagrożenia
29.07.2010 Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego
01.10.2010 Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu
02.11.2010 Doskonalenie kompetencji zawodowych. Przyszłość w Twoich rękach
16.12.2010 Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II
03.01.2011 Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych
01.09.2011 Akademia Rozwoju i Poznawania
01.01.2012 Być albo nie być na rynku pracy
01.01.2012 Empowerment - aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu
01.04.2012 Profesjonalna kadra
01.09.2012 Aktywizacja osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
01.09.2012 Aktywizacja osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy II
01.09.2012 Aktywizacja osób w wieku do 30 roku życia
01.09.2012 Aktywizacja osób w wieku do 30. roku życia II
01.09.2012 Aktywizacja osób w wieku powyżej 50 roku życia
01.09.2012 Czas na nas!
22.10.2012 Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne
01.03.2013 Jubileusz 1850 lat Kalisza nowa rola Filharmonii Kaliskiej
01.03.2013 Młodzi 30 -
01.03.2013 Szansa 50 +
02.03.2013 JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych
01.04.2013 Bezrobotni? – To nie my!
15.04.2013 Rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta, w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej
30.04.2013 Likwidacja barier w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
30.04.2013 Likwidacja barier w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowych „Miłosierdzie” w Kaliszu
05.05.2013 Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta
05.06.2013 Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska
12.06.2013 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
12.06.2013 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
01.07.2013 Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu
10.07.2013 Kalisz, Most Aleksandryjski zwany Kamiennym (XIX w.): odbudowa i renowacja obiektu
01.08.2013 Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli
14.08.2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kalisz
01.09.2013 Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
02.09.2013 Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza
06.09.2013 VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY "BURSZTYNOWY SZLAK" KONTRASTY I TOŻSAMOŚCI
01.10.2013 Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188
01.12.2013 Aktywni
01.12.2013 Stop bezrobociu!
01.01.2014 Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST
22.04.2014 Radosna szkoła
24.04.2014 Likwidacja barier architektonicznych w ZS nr 10 w Kaliszu
01.07.2014 Program skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia
01.07.2014 Program skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
15.09.2014 Szansa na pracę
15.09.2014 W stronę pracy
01.11.2014 Droga do kariery
01.11.2014 Impuls dla biznesu
05.12.2014 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza
01.01.2015 Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu
01.01.2015 Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ( dotyczy asystenta)
01.01.2015 Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ( dotyczy koordynatora )
01.02.2015 MŁODZI
13.03.2015 Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
10.04.2015 Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza
10.04.2015 Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza
01.05.2015 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim I
01.06.2015 Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015r
01.06.2015 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
01.07.2015 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (I)
01.08.2015 Drogowskaz do zatrudnienia
01.09.2015 Równe szanse do zatrudnienia
01.09.2015 Wczoraj pasywni – dzisiaj aktywni
09.10.2015 "Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu na rzece Swędrni"
01.11.2015 Moja szansa na pracę
01.11.2015 Moja szansa na pracę
29.01.2016 Budowa areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu
01.04.2016 „Rowerem wodnym z nurtem Prosny - nowy sposób aktywnej turystyki na Szklaku Piastowskim w Kaliszu”
03.04.2016 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
14.04.2016 Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza
01.06.2016 "Budowa przyszkolnych boisk sportowych w Kaliszu"
01.06.2016 49 pomysłów na pracę
02.08.2016 „Przebudowa ul. Północnej w Kaliszu na odcinku od km 0+400 do 0+700 - etap III”
01.09.2016 Dobudowa windy wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu
05.09.2016 Dotacja z rządowego programu "Bezpieczna+"
12.10.2016 Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu
01.11.2016 30 minus
01.11.2016 Nowe perspektywy
01.12.2016 Mobilni
20.12.2016 Kalisz, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka (1819 r.): wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku.
20.12.2016 Kalisz, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka (1819 r.): wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku.
27.02.2017 „Przebudowa ul. Północnej w Kaliszu na odcinku od km 0+200 do 0+400 - etap II”
24.03.2017 Modelowanie przepływu maksymalnego przez Kaliski Węzeł Wodny
04.04.2017 „Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu”
01.05.2017 Rowerem wodnym z nurtem Prosny (etap II) - sposób aktywnej turystyki na Szklaku Piastowskim w Kaliszu
29.09.2017 Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
29.09.2017 Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu (II)
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity