środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> O mieście >> Nasze miasto

Nasze miasto

Herb, pieczęć, chorągiew, hejnał i insygnia władzy oraz inne symbole i znaki będące własnością Miasta podlegają ochronie prawnej. W celach promocyjnych Miasto może używać innych symboli i znaków stanowiących jego własność. Zasady ich udostępniania określa uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/375/ 2004. Zgodnie z jej zapisem Prezydent Miasta Kalisza po zasięgnięciu opinii Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego wyraża zgodę na używanie w znakach towarowych, na sztandarach oraz dla celów promocji i reklamy :

a) herbu, pieczęci, chorągwi i hejnału Miasta Kalisza, których opis określony jest w Statucie Kalisza - Miasta na prawach powiatu,

b) innych symboli i znaków będących własnością Miasta Kalisza określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity