wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Noc trzy wieże
Strona główna >> O mieście >> Urząd Miasta

Urząd Miasta

W celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych  mieszkanców Prezydent realizuje przy pomocy Urzędu zadania własne określone przepisami o działalności gmin i powiatów, ustawami szczególnymi i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Prezydent jest kierownikiem Urzędu, sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do miejskich służb, inspekcji i straży oraz jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Wiceprezydentów, Sekretarza i Skarbnika.

Sekretarz Miasta Kalisza - Stefan Kłobucki - sekretarz@um.kalisz.pl
Skarbnik - Irena Sawicka - skarbnik@um.kalisz.pl

 

Godziny pracy:

Biuro Obsługi Interesanta poniedziałki - od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
budynek Biura Obsługi Interesanta jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda; na sali obsługi kącik dla dzieci oraz przewijak w toalecie

Wydziały z siedzibą w ratuszu, Główny Rynek 20
podjazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku, pracownik odpowiedniego wydziału obsługuje petenta na parterze po zgłoszeniu w portierni


Wydział Organizacyjny
tel. 62 765 43 12 wo@um.kalisz.pl 

Sekretarz Miasta - Stefan Kłobucki   

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 62 765 43 69 wag@um.kalisz.pl
Naczelnik - Ewelina Fabiańczyk-Kustosz, efabianczyk@um.kalisz.pl

Biuro Komunikacji Społecznej
bks@um.kalisz.pl
kierownik Biura - Elżbieta Zmarzła

Rzecznik Prasowy - Elżbieta Zmarzła

ezmarzla@um.kalisz.pl, tel.: 62 765 43 34

Wydział Finansowy
tel. 62 765 43 30 wf@um.kalisz.pl
Naczelnik - Aneta Ochocka

Wydział Gospodarowania Mieniem
tel. 62 765 43 96 wgm@um.kalisz.pl
Naczelnik - Michał Pilas

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
tel. 62 765 43 78  wbua@um.kalisz.pl
Naczelnik - Sławomir Miłek

Wydział Geodezji i Kartografii 

tel. 62 765 43 86 wgk@um.kalisz.pl
Geodeta Miejski - Naczelnik - Michał Marczak mmarczak@um.kalisz.pl

Biuro Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej

tel. 62 765 43 31; 62 504 97 78

Kierownik - Piotr Cieślak, pcieslak@um.kalisz.pl

bbi@um.kalisz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 62 765 44 06 wgos@um.kalisz.pl
p.o. naczelnika - Kamila Czyżak-Kościelak, kkoscielak@um.kalisz.pl

Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego
tel. 62 765 44 15 aw@um.kalisz.pl
Stanowisko pracy ds. kontroli
tel. 62 765 44 16 

Biuro Budżetu i Analiz
tel. 62 765 43 27 bba@um.kalisz.pl
Kierownik - Janina Błaszczyk-Walkowska jwalkowska@um.kalisz.pl

Biuro Radców Prawnych
tel. 62 765 43 89
Koordynator - Danuta Rybarczyk - brp@um.kalisz.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik - Tomasz Taczała

62 7654 43 44, mail: ttaczala@um.kalisz.pl

Wydziały z siedzibą w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a

Wydział Spraw Obywatelskich

tel. 62 504 97 88 wso@um.kalisz.pl
p.o. Naczelnika - Anna Matysiak

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 62 765 44 39 wzkso@um.kalisz.pl
Naczelnik - Aleksander Quoos aquoos@um.kalisz.pl

Wydział Edukacji
tel. 62 504 97 59 we@um.kalisz.pl
Naczelnik - Mariusz Witczak mariusz.witczak@um.kalisz.pl

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
tel. 62 504 97 02 wksit@um.kalisz.pl
Naczelnik - Grażyna Dziedziak

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
tel. 62 765 44 48 wssm@um.kalisz.pl
Naczelnik - Tomasz Rogoziński - trogozinski@um.kalisz.pl

Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
tel. 62 765 44 22 wrmi@um.kalisz.pl
Naczelnik - Dagmara Pokorska

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 62 504 97 89 usc@um.kalisz.pl
Kierownik - Ewa Korach - ekorach@um.kalisz.pl

Wydział Strategii i Rozwoju

tel. 62 765 43 38,  boipf@um.kalisz.pl
Naczelnik - Monika Otrębska-Juszczak                                                                                  

motrebska@um.kalisz.pl

Referat Biura Rewitalizacji (ul. Główny Rynek 20, Ratusz)

tel. 62 7654 368,  rewitalizacja@um.kalisz.pl

Kierownik - Izabela Grześkiewicz igrzeskiewicz@um.kalisz.pl

Biuro Świadczeń Rodzinnych
tel. 62 504 97 51 bsr@um.kalisz.pl
Kierownik - Marzena Szuleta - mszuleta@um.kalisz.pl

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
tel. 62 765 44 45 zam.publ@um.kalisz.pl
Piotr Pietrzyk ppietrzyk@um.kalisz.pl                                                                                                                                                                                   Radosław Świerk                                                                                                                                                                                                 rswierk@um.kalisz.pl

Stanowisko pracy ds. BHP
tel. 62 504 97 50; kom. 515 804 351
specjalista ds. bhp Przemysław Krzykała - bhp@um.kalisz.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

Anna Zaradna
tel. 62 765 43 23   rzecznikkonsumentow@um.kalisz.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, że w związku ze szkoleniem, zaplanowanym na 28 maja 2018 r. (poniedziałek), ulega zmianie termin przyjęć konsumentów. Nowy termin to: 29 maja 2018 r. (wtorek). 

Villa Calisia, al. Wolności 4

Kancelaria Rady Miejskiej
tel. 62 765 43 49 krm@um.kalisz.pl
Naczelnik - Katarzyna Wawrzyniak krm@um.kalisz.pl

 

Biuro Cmentarza Komunalnego, ul. Poznańska 183-185

tel. 62 75106 81, bck@um.kalisz.pl
Kierownik - Daria Kozanowska, dkozanowska@um.kalisz.pl

Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Warszawska 95

tel. 62 751 35 25, biuro@schronisko.kalisz.pl

Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach: tel. 666 547 287

Kierownik - Adam Wyszatycki

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Kalisza93.16 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity