poniedziałek, 23.05.2016 | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> O mieście >> Urząd Miejski

Urząd Miejski

W celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych  mieszkanców Prezydent realizuje przy pomocy Urzędu zadania własne określone przepisami o działalności gmin i powiatów, ustawami szczególnymi i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Prezydent jest kierownikiem Urzędu, sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do miejskich służb, inspekcji i straży oraz jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Wiceprezydentów, Sekretarza i Skarbnika.

Sekretarz Miasta Kalisza - Stefan Kłobucki - sekretarz@um.kalisz.pl
Skarbnik - Irena Sawicka - skarbnik@um.kalisz.pl

 

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
Biuro Obsługi Interesanta poniedziałki - od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
budynek Biura Obsługi Interesanta jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda; na sali obsługi kącik dla dzieci oraz przewijak w toalecie

Wydziały z siedzibą w ratuszu, Główny Rynek 20
podjazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku, pracownik odpowiedniego wydziału obsługuje petenta na parterze po zgłoszeniu w portierni


Wydział Organizacyjny
tel. 62 765 43 12 wo@um.kalisz.pl    

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 62 765 43 69 wag@um.kalisz.pl
Naczelnik - Krzysztof Pomorski kpomorski@um.kalisz.pl

Biuro ds. Promocji i Informacji Miejskiej
bpim@um.kalisz.pl
kierownik Biura - Barbara Niekrasz-Mielczarek

Rzecznik Prasowy - Elżbieta Zmarzła

ezmarzla@um.kalisz.pl, tel.: 62 765 43 34

Wydział Finansowy
tel. 62 765 43 30 wf@um.kalisz.pl
Naczelnik - Aneta Ochocka

Wydział Gospodarowania Mieniem
tel. 62 765 43 96 wgm@um.kalisz.pl
p.o. naczelnika Michał Pilas

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
tel. 62 765 43 78  wbua@um.kalisz.pl
Naczelnik - Sławomir Miłek

Plastyk miejski - Krzysztof Ziental
tel. 797 702 487
kziental@um.kalisz.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
tel. 62 765 43 86 wgk@um.kalisz.pl
Geodeta Miejski - Naczelnik - Michał Marczak mmarczak@um.kalisz.pl

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
tel. 62 765 44 06 wsrk@um.kalisz.pl
Naczelnik - Ewa Maciaszek emaciaszek@um.kalisz.pl

Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego
tel. 62 765 44 15 aw@um.kalisz.pl
Stanowisko pracy ds. kontroli
tel. 62 765 44 16 

Biuro Budżetu i Analiz
tel. 62 765 43 27 bba@um.kalisz.pl
Kierownik - Janina Błaszczyk-Walkowska jwalkowska@um.kalisz.pl

Biuro Radców Prawnych
tel. 62 765 43 89
Koordynator - Danuta Rybarczyk - brp@um.kalisz.pl

 

Wydziały z siedzibą w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a

Wydział Spraw Obywatelskich

tel. 62 504 97 88 wkeg@um.kalisz.pl
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 62 765 44 39 wzkso@um.kalisz.pl
Naczelnik - Aleksander Quoos aquoos@um.kalisz.pl

Wydział Edukacji
tel.  62 504 97 59 we@um.kalisz.pl
Naczelnik - Mariusz Witczak mariusz.witczak@um.kalisz.pl

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
tel. 62 504 97 02 wksit@um.kalisz.pl
Naczelnik - Marzena Pastuszak mscisla@um.kalisz.pl

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
tel. 62 765 44 48 wssm@um.kalisz.pl
Naczelnik - Tomasz Rogoziński - trogozinski@um.kalisz.pl

Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
tel. 62 765 44 22 wrmi@um.kalisz.pl
p.o. Naczelnika - Anna Durlej

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 62 504 97 89 usc@um.kalisz.pl
Kierownik - Ewa Korach - ekorach@um.kalisz.pl

Biuro Obsługi  Inwestora i Pozyskiwania Funduszy
tel. 62 765 43 38,  boipf@um.kalisz.pl
Kierownik - Monika Otrębska-Juszczak motrebska@um.kalisz.pl

Biuro Świadczeń Rodzinnych
tel. 62 504 97 51 bsr@um.kalisz.pl
Kierownik - Marzena Szuleta - mszuleta@um.kalisz.pl

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
tel. 62 765 44 45 zam.publ@um.kalisz.pl
Piotr Pietrzyk ppietrzyk@um.kalisz.pl                                                                                                                                                                                   Radosław Świerk                                                                                                                                                                                                 rswierk@um.kalisz.pl

Stanowisko pracy ds. BHP
tel. 62 504 97 50
Inspektor ds. BHP- Marek Przybyłek - bhp@um.kalisz.pl

Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych
Rafał Walczak
tel. 62 765 44 19  rwalczak@um.kalisz.pl

Miejski Rzecznik Konsumentow
Ewa Kawalec
tel. 62 765 44 25   rzecznikkonsumentow@um.kalisz.pl

 

 

Villa Calisia, al. Wolności 4

Kancelaria Rady Miejskiej
tel. 62 765 43 49 krm@um.kalisz.pl
Naczelnik - Katarzyna Wawrzyniak krm@um.kalisz.pl

 

Biuro Cmentarza Komunalnego, ul. Poznańska 183-185

tel. 62 75106 81, bck@um.kalisz.pl
Kierownik - Daria Kozanowska, dkozanowska@um.kalisz.pl

Załącznik: 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity