niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Panorama domy
Strona główna >> O mieście >> Władze miasta

Władze miasta

W celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych  mieszkanców Prezydent realizuje przy pomocy Urzędu zadania własne okreslone przepisami o działalnosci gmin i powiatów, ustawami szczególnymi i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej.

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński

Kategoria osoby: 

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński sprawuje pieczę nad całością zadań realizowanych przez samorząd miejski. Bezpośredni nadzór sprawuje nad:

- Biurem Komunikacji Społecznej,

- Kancelarią Rady Miejskiej,

- Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

- Wydziałem Geodezji i Kartografii,

- Wydział Strategii i Rozwoju (referaty: Biura Bewitalizacji, Biura Obsługi Inwestora, Biura Pozyskiwania Funduszy),

- Stanowiskiem pracy ds. Zamówień Publicznych,

- Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

- Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,

- Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,

- Stanowiskiem pracy ds. audytu wewnętrznego,

- Stanowiskiem pracy ds. kontroli.

Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałki zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ratusz, pokój Nr 51, II piętro, +48 62 7654341

Prezydent Miasta przyjmuje Interesantów po wyczerpaniu możliwości załatwienia sprawy przez wydział merytoryczny według ustalonych zasad przyjmowania interesantów. 

Wiceprezydent Barbara Gmerek

Wiceprezydent Barbara Gmerek

Kategoria osoby: 

Wiceprezydent Miasta Kalisza, której powierzono prowadzenie spraw miasta należących do zakresu działania następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego:
- Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji,
- Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
- Wydziału Gospodarowania Mieniem,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biura Cmentarza Komunalnego,

- Biura Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,

- Biuro Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej,

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Tomasz Rogoziński wiceprezydent Kalisza

Tomasz Rogoziński wiceprezydent Kalisza

Kategoria osoby: 

Wiceprezydent Miasta Kalisza sprawuje nadzór nad:

- Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,

- Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,

- Biuro Świadczeń Rodzinnych,

- Wydziałem Edukacji.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity