poniedziałek, 18.12.2017 | Imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Panorama Prosna
Strona główna >> O mieście >> Władze miasta

Władze miasta

W celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych  mieszkanców Prezydent realizuje przy pomocy Urzędu zadania własne okreslone przepisami o działalnosci gmin i powiatów, ustawami szczególnymi i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej.

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński

Kategoria osoby: 

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński sprawuje pieczę nad całością zadań realizowanych przez samorząd miejski. Bezpośredni nadzór sprawuje nad:

- Biurem Komunikacji Społecznej,

- Kancelarią Rady Miejskiej,

- Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

- Wydziałem Geodezji i Kartografii,

- Wydział Strategii i Rozwoju (referaty: Biura Bewitalizacji, Biura Obsługi Inwestora, Biura Pozyskiwania Funduszy),

- Stanowiskiem pracy ds. Zamówień Publicznych,

- Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

- Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,

- Stanowiskiem pracy ds. współpracy międzynarodowej,

- Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,

- Stanowiskiem pracy ds. audytu wewnętrznego,

- Stanowiskiem pracy ds. kontroli.

Przyjmowanie interesantów: w poniedziałki po wcześniejszym ustaleniu terminu w Wydziale Organizacyjnym, tel. 62 765 43 41, ratusz, pok. 51, II piętro.

Wiceprezydent Barbara Gmerek

Wiceprezydent Barbara Gmerek

Kategoria osoby: 

Wiceprezydent Miasta Kalisza, której powierzono prowadzenie spraw miasta należących do zakresu działania następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego:
- Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji,
- Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
- Wydziału Gospodarowania Mieniem,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Biura Cmentarza Komunalnego,

- Biura Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.


 

Wiceprezydent Karolina Pawliczak

Wiceprezydent Karolina Pawliczak

Kategoria osoby: 

Wiceprezydent Miasta Kalisza, której powierzono prowadzenie spraw miasta należących do zakresu działania następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego:
Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
Biuro Świadczeń Rodzinnych,

Wiceprezydent Artur Kijewski

Wiceprezydent Artur Kijewski

Kategoria osoby: 

Wiceprezydent Miasta Kalisza, któremu powierzono prowadzenie spraw miasta należących do zakresu działania następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego:
- Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Wydziału Edukacji (nadzór nad szkołami, przedszkolami placówkami i poradniami Miasta Kalisza),
- Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki (nadzór nad miejskimi instytucjami kultury),

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity