czwartek, 30.03.2017 | Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Projekty realizowane przez Miasto Kalisz z funduszy Unii Europejskiej

Projekty realizowane przez Miasto Kalisz z funduszy Unii Europejskiej

1. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych  w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami".

 

Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych  w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

 

2. Unijna dotacja na GPR

Miasto Kalisz realizuje projekt pt. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza", dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach konkursu, organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju o przyznanie dotacji na "Przygotowanie programów rewitalizacji".


Celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) będzie wieloletnim programem, wytyczającym działania, które umożliwią poprawę jakości życia poprzez wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Powodów tego, że obszar ten znajduje się w stanie kryzysu, jest wiele i odnoszą się do rozmaitych sfer życia.*. Dlatego GPR będzie integrował te działania, by kompleksowo odpowiadały na faktyczne potrzeby miasta i mieszkańców.

GPR będzie np. wskazywał, jak ograniczyć negatywne zjawiska społeczne takie, jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wykluczenie społeczne; będzie proponował działania na rzecz rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowo-handlowych i kulturalnych obszaru rewitalizacji. Dokument ten będzie też sugerował, jak ograniczyć emisję pyłów i szkodliwych gazów na wysokości 40 m (a więc tzw. niską emisję); oraz uwzględni działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Bardzo ważne jest też to, że GPR będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne. W oparciu o ten dokument powstaną plany działań, w ramach których przedsięwzięcia będą realizowane w oparciu o środki publiczne (własne oraz zewnętrzne, np. z UE) i prywatne. Najważniejsze zapisy GPR zostaną zawarte w kluczowych programach i innych dokumentach, wytyczających działalność Miasta we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Dodatkowo opracowanie GPR przyczyni się do wypracowania partycypacyjnego modelu współpracy przy planowaniu rozwoju obszaru rewitalizacji. Na pewno wpłynie na podniesienie świadomości mieszkańców w temacie rewitalizacji.

Harmonogram.

Całkowita wartość projektu: 249 540 zł.
Dofinansowanie projektu 90%: 224 586 zł, w tym:
85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020)  oraz 15% z budżetu państwa.
Wkład własny z budżetu Miasta Kalisza 10%: 24 954 zł.

* szczegółowo zostały one opisane w dokumencie „Diagnoza delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”: http://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/237zarz2016.pdf


 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity