piątek, 25.05.2018 | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Kogutek wiosna
Strona główna >> Uchwała krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa

 

 

Ankieta Uchwała krajobrazowa - wyniki 

Ankieta Uchwała krajobrazowa - weź udział w badaniu

 

W dniu 27 października 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej Kalisza w sprawie przystąpienia do sporządzenia „projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
Podstawę do takich regulacji dała uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 kwietnia 2015 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774) / tak zwana ustawa krajobrazowa/, która wprowadziła szereg zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przedmiotem regulacji uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń będą gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Nowe regulacje prawne dają zatem realną możliwość walki z elementami przestrzeni publicznej, które negatywnie wpływają na jej odbiór. Przedmiotowa uchwała będzie stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć będzie całego obszaru miasta Kalisza, z wyłączeniem terenów zamkniętych.
Podjęcie uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń umożliwi wprowadzenie opłaty reklamowej.
Uchwała krajobrazowa określi warunki i termin dostosowania istniejących obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków w niej określonych.
Powyższe regulacje prawne dadzą możliwość uporządkowania elementów przestrzeni publicznej, które negatywnie wpływają na estetykę miasta.

 

Link:

http://bip.kalisz.pl/index.php?id=1270&file=uchwala_krajobrazowa.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity