Strefa Gospodarcza Dobrzec - Zachód

KONTAKT: Wydział Strategii i Rozwoju
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Kościuszki 1 a
Tel. 62 765 43 38
e-mail: wsr@um.kalisz.pl
ADRES: Inwestorska
62-800 Kalisz
POWIERZCHNIA: do zabudowy ok. 50 ha
WŁAŚCICIEL: osoby fizyczne
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY: -
PRZEZNACZENIE TERENU: Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XXXIV/529/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku:
• usługi, produkcja, składy i magazyny: ok.30 ha
• obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi, produkcja: 25,40 ha
• usługi: 1,81 ha
UZBROJENIE TERENU: Energia el.: dostępne linie kablowe SN 15 kV oraz nn 0,4 kV z miejscami dla przyłączy wzdłuż drogi obsługującej tereny. Gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa: pełny dostęp z doprowadzeniami do wszystkich terenów Strefy. Oczyszczanie ścieków: miejska nowoczesna oczyszczalnia o dużej wydajności.
OPIS: Kompleks 6 terenów niezabudowanych przyległych do nowego odcinka drogi krajowej Nr 25 w miejscu budowanego węzła drogowego, który połączy DK25 z drogą krajową Nr 12.

Tereny o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, zlokalizowane w paśmie zasadniczego kierunku rozbudowy miasta - na osi aglomeracji Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Korzystne zróżnicowanie sposobów zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę zakładów produkcyjnych, usługowych, baz logistycznych oraz obiektów handlowych.

Zobacz na mapie
Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro Obsługi Inwestora
Wersja do druku
Wersja PDF