Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 1U

KONTAKT: Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1A
62-800 Kalisz
tel. 62 765 43 38, e-mail: inwestor@um.kalisz.pl
ADRES: Inwestorska
62-800 Kalisz
POWIERZCHNIA: 2 ha
WŁAŚCICIEL: osoby fizyczne
PRZEZNACZENIE TERENU: usługi
UZBROJENIE TERENU: Energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja doprowadzone do obszaru Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód
OPIS: Obszar o symbolu 1U należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową

Obszar Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód to tereny o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, zlokalizowane w paśmie zasadniczego kierunku rozbudowy miasta - na osi aglomeracji Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Korzystne zróżnicowanie sposobów zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę zakładów produkcyjnych, usługowych, baz logistycznych.

Zobacz na mapie
Wersja do druku
Wersja PDF