Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 3UP

KONTAKT: Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1A
62-800 Kalisz
tel. 62 765 43 38, e-mail: inwestor@um.kalisz.pl
ADRES: Inwestorska
62-800 Kalisz
POWIERZCHNIA: max 3,57 ha
WŁAŚCICIEL: osoby fizyczne
PRZEZNACZENIE TERENU: usługi, produkcja, składy i magazyny
UZBROJENIE TERENU: Energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja wzdłuż drogi obsługującej teren
OPIS: Obszar o symbolu 3U/P należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Maksymalna powierzchnia obszaru 3U/P wynosi 3,57 ha, istnieje możliwość zakupu mniejszych jego fragmentów o powierzchniach:

  • 1,6 ha składający się z 4 działek
  • 1,9 ha składający się z 2 działek

Minimalna wymagana szerokość nowo wydzielonych działek budowlanych wynosi 80 metrów. Wysokość zabudowy do 16 metrów. Obsługa komunikacyjna - ul. Inwestorska oraz droga techniczna

Obszar Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód to tereny o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, zlokalizowane w paśmie zasadniczego kierunku rozbudowy miasta - na osi aglomeracji Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Korzystne zróżnicowanie sposobów zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę zakładów produkcyjnych, usługowych, baz logistycznych.

Zobacz na mapie
Wersja do druku
Wersja PDF