Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 4UP

KONTAKT: Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1A
62-800 Kalisz
tel. 62 765 43 38, e-mail: inwestor@um.kalisz.pl
ADRES: Inwestorska
62-800 Kalisz
POWIERZCHNIA: max 16 ha
WŁAŚCICIEL: osoby fizyczne
PRZEZNACZENIE TERENU: usługi, produkcja, składy i magazyny
UZBROJENIE TERENU: Energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
OPIS: Obszar o symbolu 4U/P należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Maksymalna powierzchnia obszaru 4U/P wynosi 16 ha, istnieje możliwość zakupu mniejszych jego fragmentów. Minimalna wymagana szerokość nowo wydzielonych działek budowlanych wynosi 100 metrów. Wysokość zabudowy do 16 metrów. Obsługa komunikacyjna - ul. Inwestorska.

Obszar Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód to tereny o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, zlokalizowane w paśmie zasadniczego kierunku rozbudowy miasta - na osi aglomeracji Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Korzystne zróżnicowanie sposobów zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę zakładów produkcyjnych, usługowych, baz logistycznych.

Zobacz na mapie
Wersja do druku
Wersja PDF