Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód. Informacje ogólne

KONTAKT: Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Kościuszki 1 a
Tel. 62 765 43 38
e-mail: inwestor@um.kalisz.pl
ADRES: Inwestorska, Tylna
62-800 Kalisz
POWIERZCHNIA: do zabudowy ok. 60 ha
WŁAŚCICIEL: osoby fizyczne
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY: -
PRZEZNACZENIE TERENU: Według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec-Zachód część południowa przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/529/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej przyjętego Uchwałą Nr LVIII/751/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r.:
• usługi, produkcja, składy i magazyny: ok.55 ha
• usługi: 2 ha
UZBROJENIE TERENU: Energia el.: dostępne linie kablowe SN 15 kV oraz nn 0,4 kV z miejscami dla przyłączy wzdłuż drogi obsługującej tereny. Gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Wszystkie przyłącza według warunków technicznych na życzenie inwestora.
OPIS: Kompleks 5 terenów niezabudowanych w rejonie ulic Inwestorskiej i Tylnej, przyległych do drogi krajowej Nr 25, z wybudowaną infrastrukturą dróg dojazdowych w rejonie ulicy Inwestorskiej

Tereny o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, zlokalizowane w paśmie zasadniczego kierunku rozbudowy miasta - na osi aglomeracji Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Korzystne zróżnicowanie sposobów zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę zakładów produkcyjnych, usługowych, baz logistycznych.

Zobacz na mapie
Wersja do druku
Wersja PDF