Teren niezabudowany przy ul. Stańczukowskiego

KONTAKT: Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Kościuszki 1 a
Tel. 62 765 43 38
e-mail: inwestor@um.kalisz.pl
ADRES: Stanczukowskiego
62-800 Kalisz
POWIERZCHNIA: 1,3323 ha
PRZEZNACZENIE TERENU: Wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/514/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2005 roku: działka przeznaczona jest pod działalność usługową.
UZBROJENIE TERENU: Pełny dostęp do sieci komunalnych. Przez teren i w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają sieci wodne i kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe cieplne i telekomunikacyjne.
OPIS: Nieruchomość położona w dzielnicy Korczak, przyległa do obwodnicy miejskiej (ul. Stanczukowskiego) łączącej drogi krajowe Nr 12 i Nr 25, w pobliżu największe centrum handlowe Carrefour, Leroy Merlin i Galeria Kalisz.

Bardzo dobra dostępność komunikacyjna. Lokalizacja przyległa do zabudowy mieszkalnej, usługowej i handlowej.

Zobacz na mapie
Wersja do druku
Wersja PDF