Kaliska Rada Biznesu

Kaliska Rada Biznesu powołana została na czas kadencji Prezydenta Miasta Kalisza. 

Cele i zadania Rady:

 • wspieranie działań służących rozwojowi życia gospodarczego Kalisza poprzez wiedzę i doświadczenie członków Rady
 • opiniowanie i konsultowanie przedsięwzięć dotyczących zwiększania potencjału ekonomicznego miasta
 • reprezentowanie lokalnych środowisk gospodarczych

 

Skład Kaliskiej Rady Biznesu:

 • Tomasz Krążyński - Przewodniczący Rady, reprezentuje Wielkopolski Klaster Lotniczy
 • Krzysztof Koszela - Wiceprzewodniczący Rady, reprezentuje Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
 • Wojciech Wasik - reprezentuje Wielkopolski Klaster Lotniczy
 • Marek Antczak - reprezentuje Regionalną Izbę Gospodarczą
 • Margota Suszyńska - reprezentuje Regionalną Izbę Gospodarczą
 • Stanisław Walczak - reprezentuje Regionalną Izbę Gospodarczą
 • Andrzej Spychalski - reprezentuje Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
 • Zuzanna Szczudlik - reprezentuje Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Paweł Kurasz - reprezentuje Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Aleksandra Kasprzak - reprezentuje Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Jolanta Łaźniak - reprezentuje Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu
 • Tadeusz Moczyński - reprezentuje Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu
 • Bogdan Glinkowski - reprezentuje Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu
 • Cezary Bliźniak - reprezentuje Zrzeszenie Handlu i Usług Południowej Wielkopolski
 • Albert Famulski - reprezentuje Zrzeszenie Handlu i Usług Południowej Wielkopolski
 • Tomasz Lazarowicz - dyrektor Nestle S.A. Oddział w Kaliszu
 • Jarosław Staszak - prezes FWR "Runotex" S.A.
 • Mieczysław Kędzierski - prezes Wistil S.A.
 • Andrzej Wojtyła - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

 

Obsługę administracyjną Kaliskiej Rady Biznesu prowadzi:

Wydział Strategii i Rozwoju
Biuro Obsługi Inwestora
tel. 62 765 43 38
e-mail: wsr@um.kalisz.pl