Konsultacje projektu „Strategii rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku"

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii nt. projektu „Strategii rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku”.

Kiedy?

Konsultacje Strategii potrwają od 29 sierpnia do 2 października 2022 roku.

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Kalisza, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, sąsiednie gminy i ich związki, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

Jak można składać uwagi?

  • Wypełniając formularz konsultacyjny (do pobrania poniżej)
  • Biorąc udział w otwartym zebraniu z mieszkańcami w dniu 13 września (wtorek), godzina 17:00, Akcelerator Kultury ul. Nowy Świat 2a.

 Gdzie zapoznać się z dokumentem?

- wersja elektroniczna dokument do pobrania,

oraz na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” - przejdź do BIP.

- wersja papierowa:

  • hol przy portierni w budynku Ratusza, Główny Rynek 20,
  • Biuro Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1A,
  • Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Kalisza ul. Babina 1.

Jak i gdzie przekazać wypełniony i podpisany formularz?

Wypełnione formularze można dostarczyć do 2 października 2022 r.:

  • drogą elektroniczną (skan/zdjęcie) na adres e-mailowy: strategia@um.kalisz.pl , wpisując w tytule wiadomości „konsultacje”,
  • drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Wydział Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta Kalisza, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz z dopiskiem „konsultacje” (liczy się data wpływu),
  • osobiście do Wydziału Strategii i Rozwoju, Urzędu Miasta Kalisza, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz, pokój 305-306 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 Więcej informacji: Wydział Strategii i Rozwoju tel.62 504 97 56

 Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Tekst: Wydział Strategii i Rozwoju
Wersja do druku
Wersja PDF