Ankieta o życiu w Kaliszu

Prezydent Krystian Kinastowski zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety na temat jakości życia i tempa rozwoju Kalisza. Poznanie opinii społeczeństwa na ten temat niezbędne jest do opracowania raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024.

Zdanie mieszkańców na temat jakości życia w mieście oraz tempa jego rozwoju jest ważnym elementem oceny dotychczas podjętych działań. Istotne jest tutaj także poznanie potrzeb kaliszan w zakresie infrastruktury i usług miejskich.

Ankietę, która jest całkowicie anonimowa, można wypełnić w terminie od 11 do 19 kwietnia TUTAJ albo w budynkach Urzędu Miasta Kalisza:
- budynek Ratusza przy Głównym Rynku 20 - portiernia oraz pokój nr 11 (parter) w Wydziale Rozwoju Miasta,
- budynek przy ul. Kościuszki 1 a - Biuro Obsługi Interesanta (Informacja),
- Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Chodyńskiego 3 (wejście od ul. Zamkowej)

Wersja do druku
Wersja PDF