Kaliska Rada Seniorów

Szanowne Seniorki,
Szanowni Seniorzy,

systematycznie wzrasta liczba mieszkańców naszego miasta powyżej 60. roku życia. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, konieczne staje się zintensyfikowanie działań, poprawiających komunikację pomiędzy samorządem a lokalnym środowiskiem seniorów.

To właśnie Państwo mogą decydować o naszej rzeczywistości. Możemy mieć wpływ m.in. na działania władz miasta i decydować, które z nich należałoby poprawić, przyspieszyć czy też uruchomić – tak aby przeżywanie codzienności było przyjemne, w szerokim tego słowa rozumieniu i w poczuciu bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że problemy wynikające ze „starszeństwa” są do rozwiązania.

Nieodzowne więc było powołanie Kaliskiej Rady Seniorów, która przy aktywnym udziale Pań i Panów będzie gwarantowała partycypację, tj. włączenie seniorów w życie społeczne, w działania, które mają zaspakajać potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.

Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo współdziałać z Kaliską Radą Seniorów. Zapraszamy!

Kontakt:

 • adres e-mail: radaseniorow@um.kalisz.pl
 • adres pocztowy:
  Kaliska Rada Seniorów
  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  Urząd Miasta Kalisza
  ul. Kościuszki 1a
  62-800 Kalisz
 • tel. : 515 804 278

 

Członkowie Rady zapraszają Seniorów do kontaktów osobistych w 1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca ( z wyjątkiem lipca i sierpnia) od godziny 12:00 do 13:00 do nowo otwartej placówki środowiskowej pn. DOM SĄSIEDZKI ul. Podgórze 2-4 (wejście od ul. Kopernika).

Terminy spotkań Kaliskiej Rady Seniorów z mieszkańcami w 2020 r.
20 styczeń
03 i 17 luty
02 i 16 marzec 
06 i 20 kwiecień
04 i 18 maj
01 i 15 czerwiec

07 i 21 wrzesień

05 i 19 październik

Lipiec i sierpień - przerwa wakacyjna.

Listopad i Grudzień – decyzja Kaliskiej Rady Seniorów II kadencji.