Powietrze

Dane pomiarowe z sensora Główny Rynek 20

 Dane pomiarowe z sensora ul. Śródmiejska 11

 

 Dane pomiarowe z sensora ul. Górnośląska 56

 

 Dane pomiarowe z sensora ul. Księdza Wacława Blizińskiego