Powietrze

Dane pomiarowe z sensora Główny Rynek 20 (Śródmieście)

Dane pomiarowe z sensora ul. Tuwima (os. Majków)

Dane pomiarowe z sensora ul.Żwirki i Wigury (os.Tyniec)

Dane pomiarowe z sensora ul.Karpacka (os.Zagorzynek)

Pozostałe urządzenia pomiarowe w Kaliszu

 Dane pomiarowe z sensora ul. Górnośląska 56

 

 Dane pomiarowe z sensora ul. Wrocławska

 Dane pomiarowe z sensora ul. Księdza Wacława Blizińskiego