Gospodarka odpadami komunalnymi

Metody ustalenia opłaty

W dniu 8 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1 września 2019 r. obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:

• 23,00 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie
Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, obowiązuje
stawka w wysokości 46 zł. za 1 osobę miesięcznie.
Organizacja
Wywozem odpadów komunalnych zajmują się konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. (sektor I,III)
ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz
Biuro obsługi klienta Logistyka
Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 22 96 tel. 62 760 29 03
tel. 62 767 23 30 tel./fax62 760 29 01
fax. 62 767 44 74

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA (sektor II)
ul. Bażancia 1 a, 62-800 Kalisz Wydział Oczyszczania Miasta:
Centrala: tel. 62 767 99 21
tel. 62 767 50 18, 767 50 19, 767 99 10 tel. 62 767 10 32
fax. 62 767 99 26
Biuro Obsługi Klienta:
tel. 62 767 99 24

PSZOK ul. Bażancia 1 a, 62-800 Kalisz

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Kalisza.
Odpady przyjmowane są od mieszkańców, tylko po okazaniu dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania. Obowiązuje regulamin PSZOK zamieszczony poniżej.
W okresie od 4 stycznia 2020 r. do 19 grudnia 2020 r. w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyjątkiem:

11 kwietnia 2020 r.
(zamiast tego dnia PSZOK czynny będzie 10 kwietnia 2020 r.)
2 maja 2020 r.
(zamiast tego dnia PSZOK czynny będzie 30 kwietnia 2020 r.)
15 sierpnia 2020 r.
(zamiast tego dnia PSZOK czynny będzie 14 sierpnia 2020 r.)
26 grudnia 2020 r.
(zamiast tego dnia PSZOK czynny będzie 18 i 19 grudnia 2020 r.)

 

 Harmonogram odbioru odpadów - EKO. 

Harmonogram odbioru odpadów - PUK.