Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Metody ustalenia opłaty

W dniu 8 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1 września 2019 r. obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:

  • 23,00 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie

  • 40,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6 m ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Prezydent zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji.

Organizacja

Wywozem odpadów komunalnych zajmują się konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. (sektor I, III)

ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz


Biuro obsługi klienta
Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz

tel. 62 764 22 96
tel. 62 767 23 30

fax. 62 767 44 74

Logistyka

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz

tel. 62 760 29 03
tel./fax  62 760 29 01

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA (sektor II)

ul. Bażancia 1 a, 62-800 Kalisz

Centrala:
tel. 62 767 50 18, 767 50 19, 767 99 10
fax. 62 767 99 26

Wydział Oczyszczania Miasta:
tel. 62 767 99 21
tel. 62 767 10 32

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 62 767 99 24

Harmonogram odbioru odpadów - EKO. 

Harmonogram odbioru odpadów - PUK.