Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe 

  (Dz.U. z 2013 poz.96) 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny-modulowany dźwięk syreny w czasie trzech minut.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …”

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometryczne.

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w czasie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …”

-------

 

 

 

Komunikaty ostrzegawcze 

   (Dz. U. z 2013 poz. 96) 

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Akustyczny system alarmowy

Sposób odwołania komunikatu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

---

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie … około godz. … może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)”

---

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …”

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

---

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

---

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenie) dla … „

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

---

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców … (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)”

---

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla … „