Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka.

Pełna treść komunikatu znajduje się w załączniku.

Wersja do druku
Wersja PDF