Otwarte konkursy ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2021 roku.

Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Zadania konkursowe:

1. Organizacja obozów terapeutycznych dla 90 osób – uzależnionych i współuzależnionych.

2. Organizacja półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Kalisza.

3. Realizacja „Programu Trenerów Osiedlowych – Kalisz 2021”

4. Organizacja „Dziecięcych wtorków i czwartków w mieście” dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień

 

Szczegółowe informacje na temat każdego z konkursów oraz edytowalny wzór oferty są dostępne w załącznikach.

 

 

Dodała: A. Tomaszewska, Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF