Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania w 2020 roku ( rodzaj zadania )

Pełna treść konkursu w załączniku

Wersja do druku
Wersja PDF