Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2PU

KONTAKT: Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1A
62-800 Kalisz
tel. 62 765 43 38, e-mail: inwestor@um.kalisz.pl
ADRES: Tylna
62-800 Kalisz
POWIERZCHNIA: max 24,80 ha
WŁAŚCICIEL: osoby fizyczne
PRZEZNACZENIE TERENU: produkcja, składy i magazyny, usługi
UZBROJENIE TERENU: Energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
OPIS: Obszar o symbolu 2PU należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny oraz usługi.

Maksymalna powierzchnia obszaru 2PU wynosi 24,80 ha, istnieje możliwość zakupu mniejszych jego fragmentów. Minimalna wymagana powierzchnia nowo wydzielonych działek wynosi 10000 m.kw. Wysokość zabudowy do 16 metrów. Obsługa komunikacyjna - ul. Tylna doprowadzona do początku całego obszaru.

Obszar Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód to tereny o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, zlokalizowane w paśmie zasadniczego kierunku rozbudowy miasta - na osi aglomeracji Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Korzystne zróżnicowanie sposobów zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę zakładów produkcyjnych, usługowych, baz logistycznych.

Zobacz na mapie
Wersja do druku
Wersja PDF