Tłumacz języka migowego online

Urząd Miasta Kalisza wprowadził udogodnienie dla osób niesłyszących oraz słabosłyszących. Mogą one skorzystać z tłumacza języka migowego online.

Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę, odbywa się w czasie rzeczywistym. Można z niej skorzystać w dowolnym miejscu, m ając dostęp do komputera z internetem i kamerą. W urzędzie – ratuszu, przy ul. Kościuszki 1A, Villa Calisia, Biurze Cmentarza Komunalnego – zostanie wyznaczone stanowisko, przy którym pracownik połączy się z tłumaczem języka migowego i będzie pośredniczył w rozmowie.

Usługa tłumaczenia języka migowego online jest zgodna z ustawą z 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

ikona-migowy-tlumacz-online_kontynuuj.png [24.88 KB]