Zdrowie psychiczne

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy.

Należy szerzyć i udostępniać informacje o miejscach w których w trudnych sytuacjach i momentach życiowych można szukać pomocy dla siebie i że warto, a nawet trzeba o taką pomoc prosić.

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa – preambuła do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

  • Poradnia lekarza rodzinnego

Lekarz pierwszego kontaktu, do którego zwracają się pacjenci lub rodziny po raz pierwszy zmuszone zmierzyć się z dyskomfortem lub zaburzeniem umysłowym, jeżeli chcą wiedzieć, czy zasygnalizowany problem będzie można przezwyciężyć bez kolejnych wizyt specjalistycznych, czy konieczne będzie udanie się do specjalisty.

  • Całodobowa opieka stacjonarna

1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Oddział Psychiatryczny

Adres:
Kalisz, ul. Poznańska 79
Telefon: +48 62 7579188
Telefon: +48 62 7579147
Internet: http://szpital.kalisz.pl 

Oddział psychiatryczny jest oddziałem całodobowym, ogólnopsychiatrycznym, zamkniętym i koedukacyjnym. Oddział przyjmuje pacjentów ze wszystkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Przyjęcia na oddział realizowane są w trybie planowym oraz w wyznaczone dni miesiąca w trybie ostrym. Pacjenci objęci są indywidualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.

2. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej

Adres:
Sokołówka 1, 62-840 Koźminek
Telefon: +48 62 7637013
Internet: http://sokolowka.pl

  •  Ambulatoryjna opieka

1. Dzienne Oddziały Psychiatryczne

Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów. Leczenie w Oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne. Pacjent przebywa w oddziale w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych, po zakończonych zajęciach wraca do domu.

 - Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

Adres:
Kalisz, ul. Lipowa 5
Telefon: +48 62 7571730

-  Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna

Adres:

Kalisz, ul. Majkowska 13a
Telefon: +48 62 5018618
Telefon: +48 782 899298
Internet: http://multimed24.pl

 2. Poradnie zdrowia psychicznego

Zajmują się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego i zachowania. Należą do nich: zaburzenia nastroju, takie jak depresja czy mania, zaburzenia lękowe - głównie fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Poradnie zdrowia psychicznego organizują różnego typu terapie, adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak i małżeństw, rodzin oraz grup. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

- NZOZ Specjalistyczne Centrum SYNAPSA

Adres:
Kalisz, ul. Obozowa 1
Telefon: +48 500 093554,
Telefon: +48 62 7667876
Internet: www.synapsa.kalisz.pl

- Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

Adres:
Kalisz, ul. Lipowa 5
Telefon: +48 62 7571730

- Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna

Adres:
Kalisz, ul. Majkowska 13a
Telefon: +48 62 5018618
Telefon: +48  782 899298
Internet: http://multimed24.pl

W ramach poradni: psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe).

- Konsylium Sarna i Wspólnicy - Spółka Jawna

Adres:
Kalisz, ul. Karłowicza 4
Telefon: +48 62 7672328
Internet: http://konsylium.pl

 

 Leczenie osób uzależnionych i ich rodzin

 Pomoc terapeutyczna, psychologiczna, psychiatryczna osobom uzależnionym i współuzależnionym.

1. NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

Adres:
Kalisz, ul. 29 Pułku Piechoty 35
Telefon:+48  62 7414197
Internet: http://karan.pl

W ramach Ośrodka funkcjonują:
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.


2. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Adres:
Kalisz, ul. Lipowa 5
Telefon: +48 62 7672057
Internet: http://ptuiw.pl


3. Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna

Adres:
Kalisz, ul. Majkowska 13a
Telefon: +48 62 5018618
Telefon: +48 782 899298
Internet: http://multimed24.pl

 

W ramach Centrum funkcjonuje:

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
Poradnia Leczenia Uzależnień.
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej

Adres:
Sokołówka 1, 62-840 Koźminek
Telefon: +48 62 7637013
Internet: http://.sokolowka.pl


Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych:
Telefon: +48 62 7637013 – pomoc medyczna dla pacjentów z nasilonymi objawami abstynencyjnymi (po odstawieniu alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy).

Oddział Leczenia Uzależnień

Adres:
Murowaniec 1, 62-840 Koźminek
Telefon: +48 784 686415,


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,

Adres:

Kalisz, ul. Kościuszki 1a
Telefon: +48 62 7654492

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

 więcej informacji na temat w załączniku