Zdrowie psychiczne

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy?

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa – preambuła do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 • Poradnia lekarza rodzinnego

  Do lekarza pierwszego kontaktu zwracają się pacjenci, u których po raz pierwszy pojawiają się zaburzenia umysłowe. Chorzy dowiedzą się czy problem będzie można przezwyciężyć bez kolejnych wizyt, czy konieczne będzie udanie się do specjalisty.
 • Całodobowa opieka stacjonarna

  1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Oddział Psychiatryczny
  Adres:
  Kalisz, ul. Poznańska 79
  Telefon: +48 62 7579188
  Telefon: +48 62 7579147
  http://szpital.kalisz.pl 

  Oddział psychiatryczny jest oddziałem całodobowym, ogólnopsychiatrycznym, zamkniętym i koedukacyjnym. P{rzyjmuje pacjentów ze wszystkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Przyjęcia na oddział realizowane są w trybie planowym oraz w wyznaczone dni miesiąca w trybie ostrym. Pacjenci objęci są indywidualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.

  2. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej

  Adres:
  Sokołówka 1, 62-840 Koźminek
  Telefon: +48 62 7637013
  http://sokolowka.pl
 •  Ambulatoryjna opieka

  1. Dzienne Oddziały Psychiatryczne

  Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów. Leczenie w Oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne. Pacjent przebywa w oddziale w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych, po zakończonych zajęciach wraca do domu.

  - Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

  Adres:
  Kalisz, ul. Lipowa 5
  Telefon: +48 62 7571730

  -  Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna

  Adres:
  Kalisz, ul. Majkowska 13a
  Telefon: +48 62 5018618
  Telefon: +48 782 899298
  Internet: http://multimed24.pl

  2. Poradnie zdrowia psychicznego

  Zajmują się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego i zachowania. Należą do nich: zaburzenia nastroju, takie jak depresja czy mania, zaburzenia lękowe - głównie fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Poradnie zdrowia psychicznego organizują różnego typu terapie, adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak i małżeństw, rodzin oraz grup. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

  - NZOZ Specjalistyczne Centrum SYNAPSA

  Adres:
  Kalisz, ul. Obozowa 1
  Telefon: +48 500 093 554,
  Telefon: +48 62 766 78 76
  www.synapsa.kalisz.pl

  - Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”
  Adres:
  Kalisz, ul. Lipowa 5
  Telefon: +48 62 757 17 30

  - Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna
  Adres:
  Kalisz, ul. Majkowska 13a
  Telefon: +48 62 501 86 18
  Telefon: +48  782 899 298
  http://multimed24.pl

  W ramach poradni: psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe).

  - Konsylium Sarna i Wspólnicy - Spółka Jawna
  Adres:
  Kalisz, ul. Karłowicza 4
  Telefon: +48 62 767 23 28
  http://konsylium.pl 

Leczenie osób uzależnionych i ich rodzin

 Pomoc terapeutyczna, psychologiczna, psychiatryczna osobom uzależnionym i współuzależnionym.

1. NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

Adres:
Kalisz, ul. 29 Pułku Piechoty 35
Telefon:+48  62 7414197
http://karan.pl

W ramach Ośrodka funkcjonują:
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

2. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Adres:
Kalisz, ul. Lipowa 5
Telefon: +48 62 7672057
http://ptuiw.pl

3. Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna

Adres:
Kalisz, ul. Majkowska 13 a
Telefon: +48 62 5018618
Telefon: +48 782 899298
http://multimed24.pl

W ramach Centrum funkcjonuje:
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
Poradnia Leczenia Uzależnień.
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej

Adres:
Sokołówka 1, 62-840 Koźminek
Telefon: +48 62 7637013
http://.sokolowka.pl

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych:
Telefon: +48 62 7637013 – pomoc medyczna dla pacjentów z nasilonymi objawami abstynencyjnymi (po odstawieniu alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy).

Oddział Leczenia Uzależnień
Adres:
Murowaniec 1, 62-840 Koźminek
Telefon: +48 784 686415,

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,

Adres:
Kalisz, ul. Kościuszki 1a
Telefon: +48 62 7654492
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Więcej informacji znajduje się w załączniku.