BIZNES: Wsparcie dla biznesu

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Z podatku od nieruchomości na okres 3 lat zwolnione są grunty i budynki:

 • nowo nabyte grunty lub ich części, nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności
  (po spełnieniu warunków zawartych w uchwale Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2834)

 •  budynki lub ich części, w których dokonano likwidacji barier architektonicznych
  (po spełnieniu warunków zawartych w Uchwale Nr XV/173/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6374). 

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części, nowo nabytych budynków lub ich części, budynków zaadaptowanych lub ich części, będących w posiadaniu podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w których utworzono nowe miejsca pracy:

 • rok w przypadku utworzenia 5 nowych miejsc pracy
 • 2 lata - 10 nowych miejsc pracy
 • 3 lata - 15 nowych miejsc pracy
 • 4 lata - 25 nowych miejsc pracy
 • 5 lat - 40 nowych miejsc pracy

(po spełnieniu warunków zawartych w Uchwale Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r/ poz. 2835).


Zwolnienia z podatku dochodowego - inwestycje w ramach procedury specjalnej strefy ekonomicznej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Dla Wielkopolski przewidziane są zwolnienia w wysokości:

 • 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych firm
 • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 • 45% kosztów kwalifikowanych dla małych i mikro firm


Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 10 lat dla nowych inwestycji i 15 lat w przypadku terenów włączonych do Podstrefy Kalisz Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Podmiotem właściwym do wydawania decyzji o wsparciu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

 

Obniżone stawki opłat czynszowych w miejskich lokalach użytkowych

Wysokość zniżek 

 • 50% przez pierwszych 12 miesięcy
 • 25% przez kolejne 12 miesięcy
 • pełny czynsz po 24 miesiącach

 

Wsparcie procesu inwestycyjnego

Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kalisza oferuje:

 • przygotowanie oferty inwestycyjnej pod wymagania konkretnego projektu biznesowego
 • wsparcie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji
 • pomoc w kontaktach z gestorami mediów
 • obsługę poinwestycyjną
 • wsparcie w poszukiwaniu pracowników: Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów

 

Instytucje Otoczenia Biznesu