BIZNES: Wsparcie dla biznesu

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - pomoc de minimis

Z podatku od nieruchomości na okres 3 lat zwolnione są nowo wybudowane budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności.

Treść uchwały: https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2024_74_1072.pdf


Zwolnienie z podatku dochodowego - inwestycje w ramach procedury specjalnej strefy ekonomicznej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Dla Wielkopolski przewidziane są zwolnienia w wysokości:

 • 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych firm
 • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 • 45% kosztów kwalifikowanych dla małych i mikrofirm

Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 10 lat dla nowych inwestycji i 15 lat w przypadku terenów włączonych do Podstrefy Kalisz Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Podmiotem właściwym do wydawania decyzji o wsparciu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 


Obniżone stawki opłat czynszowych w miejskich lokalach użytkowych

Wysokość zniżek:

 • 50% przez pierwszych 12 miesięcy
 • 25% przez kolejne 12 miesięcy
 • pełny czynsz po 24 miesiącach


Wsparcie procesu inwestycyjnego

Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kalisza oferuje:

 • przygotowanie oferty inwestycyjnej pod wymagania konkretnego projektu biznesowego
 • wsparcie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji
 • pomoc w kontaktach z gestorami mediów
 • obsługę poinwestycyjną
 • wsparcie w poszukiwaniu pracowników


Instytucje Otoczenia Biznesu

 

Zgłoś swój teren inwestycyjny

Jesteś właścicielem nieruchomości inwestycyjnej w Kaliszu, na której może być prowadzona działalność produkcyjna, usługowa i magazynowa? Chcesz ją sprzedać? 
Zgłoś nam swój teren. Regulamin zamieszczania ofert inwestycyjnych na naszej stronie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.