BIZNES: Wsparcie dla biznesu

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Z podatku od nieruchomości na okres 3 lat zwolnione są grunty i budynki:

 • nowo wybudowane lub nowo nabyte lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej
 • w przypadku działalności handlowej powierzchnia sprzedaży do 100 m kw.
 • oddane w posiadanie zależne  w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny na cele związane z działalnością produkcyjną

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy:

 • rok w przypadku utworzenia 5 nowych miejsc pracy
 • 2 lata - 10 nowych miejsc pracy
 • 3 lata - 15 nowych miejsc pracy
 • 4 lata - 25 nowych miejsc pracy
 • 5 lat - 40 nowych miejsc pracy

 

Zwolnienia z podatku dochodowego - inwestycje w ramach procedury specjalnej strefy ekonomicznej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Dla Wielkopolski przewidziane są zwolnienia w wysokości:

 • 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych firm
 • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 • 45% kosztów kwalifikowanych dla małych i mikro firm

 

Obniżone stawki opłat czynszowych w miejskich lokalach użytkowych

Wysokość zniżek 

 • 50% przez pierwszych 12 miesięcy
 • 25% przez kolejne 12 miesięcy
 • pełny czynsz po 24 miesiącach

 

Wsparcie procesu inwestycyjnego

Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kalisza oferuje:

 • przygotowanie oferty inwestycyjnej pod wymagania konkretnego projektu biznesowego
 • wsparcie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji
 • pomoc w kontaktach z gestorami mediów
 • obsługę poinwestycyjną
 • wsparcie w poszukiwaniu pracowników: Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów

 

Instytucje Otoczenia Biznesu