BIZNES: Wsparcie dla biznesu

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - regionalna pomoc inwestycyjna

Przedsiębiorcy realizujący inwestycje początkowe mogą otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości do 5 lat. Zwolnieniu podlegają budynki lub ich części położone na terenie miasta Kalisza oraz związane z nimi grunty i budowle zajęte na prowadzenie:

 • działalności produkcyjnej - z wyłączeniem produkcji materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, produkcji paliw, alkoholu i wyrobów tytoniowych

 • działalności polegającej na magazynowaniu, sortowaniu i składowaniu towarów rozumianych jako dobra konsumpcyjne i produkcyjne z wyłączeniem działalności handlowej - zwolnienie przysługuje w przypadku inwestycji, w wyniku której powstanie magazyn, hala magazynowa o pow. użytkowej co najmniej 2000 m. kw.

 • działalności usługowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu - zwolnienie przysługuje w przypadku inwestycji, w wyniku której powstanie budynek biurowy o pow. użytkowej co najmniej 1500 m. kw. pod lokalizację firm realizujących usługi z zakresu outsourcingu procesów biznesowych (BPO), outsourcingu usług informatycznych (ITO), usług świadczonych przez tzw. centra usług wspólnych (SSC), usług badawczo-rozwojowych (R&D).


Maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi:

 • 45% dla małych przedsiębiorców
 • 35% dla średnich przedsiębiorców
 • 25% dla dużych przedsiębiorców


Treść uchwały: https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2022_58_818.pdf 


Zwolnienie z podatku od nieruchomości - pomoc de minimis

Z podatku od nieruchomości na okres 3 lat zwolnione są nowo wybudowane budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności.

Treść uchwały: https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2020_32_471.pdf 

Zwolnienie z podatku dochodowego - inwestycje w ramach procedury specjalnej strefy ekonomicznej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Dla Wielkopolski przewidziane są zwolnienia w wysokości:

 • 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych firm
 • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 • 45% kosztów kwalifikowanych dla małych i mikrofirm

Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 10 lat dla nowych inwestycji i 15 lat w przypadku terenów włączonych do Podstrefy Kalisz Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Podmiotem właściwym do wydawania decyzji o wsparciu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 


Obniżone stawki opłat czynszowych w miejskich lokalach użytkowych

Wysokość zniżek:

 • 50% przez pierwszych 12 miesięcy
 • 25% przez kolejne 12 miesięcy
 • pełny czynsz po 24 miesiącach


Wsparcie procesu inwestycyjnego

Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kalisza oferuje:

 • przygotowanie oferty inwestycyjnej pod wymagania konkretnego projektu biznesowego
 • wsparcie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji
 • pomoc w kontaktach z gestorami mediów
 • obsługę poinwestycyjną
 • wsparcie w poszukiwaniu pracowników


Instytucje Otoczenia Biznesu

 

Zgłoś swój teren inwestycyjny

Jesteś właścicielem nieruchomości inwestycyjnej w Kaliszu, na której może być prowadzona działalność produkcyjna, usługowa i magazynowa? Chcesz ją sprzedać? 
Zgłoś nam swój teren. Regulamin zamieszczania ofert inwestycyjnych na naszej stronie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.