Niepełnosprawni

Dział w przygotowaniu.

Więcej informacji na ten temat udziala:

Rafał Walczak
Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych


Urząd Miasta w Kaliszu
ul. Kosciuszki 1a,
62 - 800 Kalisz,
tel. +48 62 5049732
email: rwalczak@um.kalisz.pl