Dostępność przestrzeni publicznej

URZĄD MIASTA – SIEDZIBA GŁÓWNA (RATUSZ), GŁÓWNY RYNEK 20

Obsługa klientów

Siedziba Ratusza w Kaliszu mieści się w budynku przy ul. Główny Rynek 20.

Miejsca parkingowe

Wokół budynku nie znajduje się parking dla klientów. Parkingi umieszczone są w uliczkach dochodzących do Głównego Rynku. Są na nich wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Przy ul. Zamkowej oraz Kanonickiej w sąsiedztwie budynku Ratusza znajdują się po dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Przy ul. Mariańskiej znajdują się dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz przy ul. Łaziennej  znajdują się dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na ul. Śródmiejskiej przy Głównym Rynku wyznaczone jest jedno miejsce  parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Przy ul. Świętego Stanisława mieści się duży ogólnodostępny parking gdzie wyznaczone są cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na ul. Rzeźniczej wyznaczone jest jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem umieszczonym od strony ulic Łaziennej i Kanonickiej, korzystając z windy schodowej. Po prawej stronie wejścia do windy jest dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego przywołujący pracownika. W pobliżu wejścia umieszczone są ławki umożliwiające odpoczynek. 

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku przy wejściu dla osób ze szczególnymi potrzebami otwierają się automatycznie. 

Wewnątrz budynku

Klienci z niepełnosprawnością ruchową na parterze przy wejściu z windą skorzystają z podjazdu, dostając się na poziom parteru. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Zamontowana jest winda osobowa umieszczona po prawej stronie od wejścia przeznaczonego dla osób z problemami w poruszaniu, a po lewej stronie od wejścia głównego. Klienci również mogą skorzystać z pętli indukcyjnej umieszczonej przy stanowisku portiera na poziomie parteru. Przy wejściach do każdego pokoju/gabinetu po stronie klamki umieszczone są tabliczki z numerem danego pokoju/gabinetu wykonane metodą Braille. 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze. Toaleta umieszczona jest po prawej stronie od wejścia do budynku przeznaczonego dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi, a z drugiej strony budynku Ratusza od wejścia głównego do budynku.

 

 

URZĄD MIASTA UL. KOŚCIUSZKI 1A

 

Obsługa klientów

Biuro Obsługi Interesanta UM mieści się w Kaliszu w budynku przy ul. Kościuszki 1a. 

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów. Są na nim wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto w sąsiedztwie budynku przy ul. Krótkiej znajduje się jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, mieszczącym się na poziomie chodnika. Po prawej stronie od wejścia umieszczona jest ławka umożliwiająca odpoczynek. 

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. 

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi do sali otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Po prawej stronie od wejścia umieszczona jest winda osobowa. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów przy stanowisku informacji. W punkcie informacji znajduje się również stanowisko obsługujące platformę języka migowego on-line. W Biurze Obsługi Interesanta (BOI) znajduje się informacja wizualno-dźwiękowa. Przy wejściach do każdego pokoju/gabinetu po stronie klamki umieszczone są tabliczki z numerem danego pokoju/gabinetu wykonane metodą Braille. Na początku i końcu ciągów komunikacyjnych pionowych-schodów umieszczone są pola uwagi w postaci punktów wypukłych, a stopnie na początku i końcu ciągu oznaczone są na krawędzi antypoślizgową taśmą w kontrastowym kolorze. 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze w Biurze Obsługi Interesanta (BOI). Toaleta umieszczona jest na końcu BOI na wprost od wejścia do budynku.

 

 

URZĄD MIASTA UL. JASNA 2

 

Obsługa klientów

W budynku mieści się Wydział Edukacji oraz Wydział Geodezji i Kartografii. Nie ma wyznaczonego miejsca do obsługi interesanta. 

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem znajduje się parking. Jest na nim wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością po lewej stronie od wejścia głównego.

Wejście do budynku

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Należy pokonać stopień z poziomu chodnika. Stopień nie jest oznakowany dla osób niedowidzących i słabowidzących. Po prawej stronie od wejścia umieszczona jest ławka umożliwiająca odpoczynek. 

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Drzwi są dwuskrzydłowe umożliwiające przejazd wózka. 

Wewnątrz budynku

Budynek posiada bariery architektoniczne w postaci stopni i różnicy poziomów. Nie posiada podjazdów oraz windy pionowej. Przy wejściach do każdego pokoju/gabinetu po stronie klamki umieszczone są tabliczki z numerem danego pokoju/gabinetu wykonane metodą Braille. Na początku i końcu ciągów komunikacyjnych pionowych-schodów umieszczone są na krawędzi taśmy antypoślizgowe w kontrastowym kolorze. Na poziomie parteru przy wejściu głównym umieszczone jest stanowisko umożliwiające przywołanie wskazanego pracownika. 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Brak sanitariatu przystosowanego do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością