• Skorzystaj z bezpłatnych badań już w najbliższą sobotę!

  21 października 2021
  Zapraszamy do udziału w kolejnej Białej Sobocie, która odbędzie się 23 października, w godz. 10.00 - 14.00, w ZPOZ "Puls" Przychodni Medycyn...
  y Rodzinnej przy ul. Polnej 29.
 • Seniorzy 80+ też chcą się bawić

  20 października 2021
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował spotkanie integracyjne dla seniorów mających powyżej 80 lat. Zabawa odbyła się w...
  restauracji Komoda w Kaliszu. Seniorów odwiedził na niej wiceprezydent Mateusz Podsadny.
 • Wsparcie w sprzątaniu grobów

  20 października 2021
  Podobnie jak w zeszłym roku, kaliscy seniorzy będą mogli skorzystać z usługi bezpłatnego uporządkowania grobów ich bliskich na cmentarzu kom...
  unalnym. Za realizację usługi będzie odpowiadać Biuro Cmentarza Komunalnego. Zgłoszenia przyjmowane są od 20 października.
 • Złota Rączka dla Seniora - dodatkowy dyżur telefoniczny

  28 września 2021
  Uruchomiony został dodatkowy dyżur telefoniczny. Usterki można zgłaszać telefonicznie w poniedziałki i czwartki w godz. 18:00 - 20:00 pod nu...
  merem telefonu 507 519 750.
 • Komunikat o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

  06 września 2021
  Komunikat o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie działań na rzecz zwi...
  ększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia m.in. w formie umycia okien w ich miejscu zamieszkania - „Mycie okien u Seniora"
 • Podziękowanie dla Kaliskiej Rady Seniorów

  02 września 2021
  Prezydent Krystian Kinastowski i wiceprezydent Mateusz Podsadny podziękowali dzisiaj za pracę członkom Kaliskiej Rady Seniorów, której kaden...
  cja zakończyła się. - Państwa praca, opinie, głos w dyskusji są dla mnie niezwykle istotne. Pomagają nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób starszych – powiedział prezydent Krystian Kinastowski.
 • Spotkanie z seniorami ze stowarzyszenia "Pod Lasem"

  26 sierpnia 2021
  Wiceprezydent Miasta Kalisza Mateusz Podsadny spotkał się z seniorami ze "Stowarzyszenia pod Lasem" w Leśnym Centrum Edukacyjnym "Las Winiar...
  ski" w Kaliszu
 • Aglomeracyjna biesiada

  11 sierpnia 2021
  Biesiada przy grillu i muzyce w lesie winiarskim zgromadziła wielu seniorów z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Gołuchowa i innych okoliczn...
  ych miejscowości.
 • Integracja dla seniorów

  03 sierpnia 2021
  Seniorzy zrzeszeni w kaliskim Oddziale Okręgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów są bardzo aktywni. Korzystają z dostępnyc...
  h możliwości organizując ciekawe inicjatywy dla swoich członków. Jedną z nich było spotkanie integracyjne połączone z zabawą taneczną, w której uczestniczyło ponad 60 osób. We wspólnych zabawach i rozmowach wzięli udział Prezydent Miasta Kalisza, Krystian Kinastowski oraz Marcin Cieloszyk, Sekretarz.
 • Centrum Wsparcia Seniora "Od Nowa" zaprasza

  20 lipca 2021
  Przy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu powstało Centrum Wsparcia Seniora "Od Nowa", w którym można korzystać z zajęć przygotowanych specjalni...
  e z myślą o najstarszych mieszkańcach, którzy chorują przewlekle. Dziś z uczestnikami zajęć spotkał się prezydent Krystian Kinastowski.