Kaliska Rada Seniorów

Prezydent Krystian Kinastowski powołał członków Kaliskiej Rady Seniorów.

W skład Rady wchodzą: Grażyna Botor, Zdzisława Grajek, Grażyna Grzyb, Małgorzata Kraszkiewicz, Bożena Piotrowska, Dorota Przybyłowska, Krystyna Robak, Irena Sawicka oraz Ewa Witczak.

Przewodniczącą gremium została Ewa Witczak.

Kaliska Rady Seniorów stanowi łącznik pomiędzy samorządem a lokalnym środowiskiem seniorów oraz zapewnia reprezentację ich interesów w życiu społecznym. Działania Rady Seniorów zapobiegają marginalizacji osób starszych, wspierają aktywność tych osób i służą integracji międzypokoleniowej. Kadencja Rady trwa 4 lata.

 

pani ewa — kopia.jpg [1.45 MB]

PRZEWODNICZĄCA KALISKIEJ RADY SENIORÓW

Ewa Witczak

                 

 

 KONTAKT

 Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1, 62-800 Kalisz, T: +48 515 804 278

 

Uchwała nr LIII/740/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Zarządzenie nr 658/2022 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Seniorów