Kaliska Rada Seniorów

Kaliska Rady Seniorów stanowi łącznik pomiędzy samorządem a lokalnym środowiskiem seniorów oraz zapewnia reprezentację ich interesów w życiu społecznym. Działania Rady Seniorów zapobiegają marginalizacji osób starszych, wspierają aktywność tych osób i służą integracji międzypokoleniowej. Kadencja Rady trwa 4 lata.
   

 KONTAKT

 Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1, 62-800 Kalisz, T: +48 515 804 278

 

Uchwała nr LIII/740/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Zarządzenie nr 658/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Seniorów

Zarządzenie nr 272/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Seniorów