Rada Miasta

  PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Sławomir Lasiecki

Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg Wyborczy: nr 2

Adres: Villa Calisia, al. Wolności 4

 

 

  WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Mirosław Gabrysiak

Komitet wyborczy: KWW Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska

Okręg Wyborczy: nr 1

Adres: Villa Calisia, al. Wolności 4