Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej
    ul. Górnośląska 6
    tel.: +48 62 7575611

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
    ul. H. Sawickiej 3b
    tel.: +48 62 7640000, +48 62 7648045